Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Ianuarie 2023

portal

 

Proiecte de acte normative aflate în dezbatere 2020

 

29 octombrie 2020
În temeiul articolului 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de Lege privind registrul comerțului este supus dezbaterii publice.

În acest sens, menționăm că proiectul de act normativ a fost afișat pe pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, la secțiunea Informații de interes public - Acte normative - Proiecte în dezbatere.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro , precum și la adresa juridic@onrc.ro.

PROIECT de Lege privind registrul comerțului – word

EXPUNERE DE MOTIVEword

 

În temeiul articolului 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de Ordin al ministrului justiției privind Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de o anexă și de referatul de aprobare, este supus dezbaterii publice.

În acest sens, menționăm că proiectul de act normativ a fost afișat pe pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, la secțiunea Informații de interes public - Acte normative - Proiecte în dezbatere.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

REFERAT DE APROBARE – www.just.ro

PROIECT de Ordin al ministrului justiției privind Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului  – www.just.ro

ANEXA privind Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului – www.just.ro

 

În temeiul articolului 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Procedurii de înregistrare on-line și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de două anexe și de referatul de aprobare, este supus dezbaterii publice.

În acest sens, menționăm că proiectul de act normativ a fost afișat pe pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, la secțiunea Informații de interes public - Acte normative - Proiecte în dezbatere.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

REFERAT DE APROBARE –  www.just.ro

PROIECT de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Procedurii de înregistrare on-line și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului –  www.just.ro

ANEXA nr. 1 privind Procedura de înregistrare on-line pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului –  www.just.ro

ANEXA nr. 2 privind Tarifele pentru accesul persoanelor fizice și juridice la Registrul beneficiarilor  –  www.just.ro

 

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C./2008, este supus dezbaterii publice..

În acest sens, menționăm că proiectul de act normativ a fost afișat pe pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, la secțiunea Informații de interes public - Acte normative - Proiecte în dezbatere.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro precum şi la adresa juridic@onrc.ro.

ReadSpeaker REFERAT DE APROBARE

ReadSpeaker PROIECT de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C./2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.