Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Decembrie 2022

portal

 

DIZOLVAREA DE DREPT A SNC, SCS, SRL, SA SI SCA

 

Procedura se face în trei etape

Etapa I:

Etapa II

Etapa III

 

Depunerea cererilor:

  • Cererea de înregistrare în registrul comerțului se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială solicitantul îsi are stabilit sediul social, direct la ghișeu, prin corespondență(poștă/curier), prin poșta electronică sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC https://portal.onrc.ro.

 

Soluționarea cererilor:

  • Înregistrarea în registrul comerțului a dizolvării/radierii persoanei juridice se face în baza rezoluției motivate a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal  sau a persoanei desemnate de directorul general al ONRC;
  • Soluţionarea cererilor de înregistrare prevăzute se realizează pe bază de înscrisuri. La solicitarea expresă a părţii sau a reprezentantului acesteia, se organizează audienţă publică pentru susţinerea şi soluţionarea cererii. (pentru efectuarea programărilor pentru audientă: programari@(indicativul județului ex. tl).onrc.ro);
  • Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare/certificatului de radiere este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate;
  • Pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerțului nu se percep taxe şi tarife, însă se percepe un tarif de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru publicarea hotărârii instanței privind dizolvarea, care poate fi achitat la ghișeu (in numerar sau cu card bancar), prin mandat poștal sau ordin de plată. Pentru plata prin virament bancar, conturile pot si accesate  https://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban;
  • Pentru cererile care se transmit online prin portalul de servicii ONRC  https://portal.onrc.ro, plata tarifelor se face si on-line pe portalul https://portal.onrc.ro.

 

Cale de atac:

  • Împotriva rezoluţiei de soluționare a cererii de înregistrare se poate formula plângere, la tribunalul in a cărui raza teritoriala se afla sediul social al solicitantului, în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţi, şi de la data publicării actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a, pentru orice altă persoană interesată. În cazul rezoluţiilor de respingere a cererii de înregistrare şi a înregistrărilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv, se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţi, şi de la data publicării pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, pentru orice persoană interesată.
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.