Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

08 Decembrie 2021

portal

 

GHID MODIFICARI PFA, II

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a statutului juridic al persoanelor fizice autorizate și întreprinderilor individuale

https://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-fizice/ghid-modificari-pfa-ii-if

 

Cale de atac:
Înregistrarea în registrul comerțului a PFA, II se face în baza rezoluției motivate a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate prin Decizie a directorului general al ONRC. Împotriva rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a persoane; desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare sau de la comunicare, după caz. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului şi se judecă în condiţiile dreptului comun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.