Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

04 Iunie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru depunerea prospectului de emisiune de acţiuni privind constituirea societăţilor pe acţiuni prin subscripţie publică

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) - formular;
 2. Prospectul de emisiune de acţiuni în formă autentică (original şi copie) - detalii;
 3. Dacă este cazul:
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie) - detalii;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
 4. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii;

Notă:

 • Documentele prevăzute la punctele 1 - 3 se depun şi în cazul majorării, prin subscripţie publică, a capitalului social al societăţilor pe acţiuni, conform art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.