Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

04 Iunie 2023

portal

 

Servicii de asistenţă

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Înainte de înregistrarea în registrul comerţului, solicitanţii pot apela la serviciile de asistenţă oferite de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.  

Serviciile de asistenţă se solicită prin cerere de servicii - detalii şi, după caz, anexa acesteia explicită, cuprinzând serviciile solicitate, obligaţiile părţilor, termenele şi tarifele datorate. 

Serviciile de asistenţă şi tariful aferent fiecăruia sunt:

 • Îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea în vederea înregistrării profesionistului în registrul comerțului şi modificarea actelor/datelor înregistrate în registrul comerțului și altele asemenea - Gratuit
 • Îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului - Gratuit
 • Tehnoredactarea cererii de înregistrare - Gratuit
 • Redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege – Gratuit
 • Redactarea actului constitutiv,inițial sau în forma actualizată al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului – Tarif - detalii;
 • Redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic, inițial sau în forma actualizată – Tarif  - detalii;
 • Redactarea statutului societății, inițial sau în forma actualizată, pentru persoane juridice, dacă este înscris separat – Tarif - detalii;
 • Redactarea contractului de societate, inițial sau în forma actualizată, pentru persoane juridice, dacă este înscris separat – Tarif - detalii;
 • Redactarea acordului de constituire a întreprinderilor familiale și, după caz, a procurii speciale pentru reprezentantul întreprinderii familiale - Tarif - detalii;
 • Redactarea actului modificator, (hotărârea adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, decizia consiliului de administraţie/asociatului unic, act adițional) privind modificări ale actului constitutiv referitoare la:
  • sediul social;
  • denumirea firmei sau emblema acesteia;
  • durata de funcţionare;
  • forma juridică;
  • domeniul principal de activitate şi activitatea principală;
  • obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN;
  • administratori directori, reprezentanți şi/sau cenzori;
  • alte elemente ale actului constitutiv (date de identificare, participare la profit/beneficii şi pierderi , suspendare activitate, reluare activitate, transmitere părți sociale etc.);
  • primirea, retragerea de membri sau asociaţi;
  • majorarea sau reducerea capitalului social;
  • înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare;
  • divizare sau fuziune;
  • dizolvare sau lichidare;
  • alte elemente ale actului constitutiv.
 • Redactarea actului adițional la acordul de constituire al întreprinderii familiale;
 • Tarif  - detalii: 49,50 lei + 10%/element suplimentar
 • Darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă – Tarif  - detalii: 10,80 lei/act 
 • Înregistrarea cererii de înregistrare și a documentelor anexate acesteia pentru care solicitantul a beneficiat de servicii de asistență - gratuit

 

Notă

 • La cererea şi pe cheltuiala solicitanţilor, ONRC, prin ORCT, acordă asistenţă de specialitate pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare şi pentru autorizarea funcţionării.
 • Serviciile de asistenţă se acordă prin personal specializat din cadrul ORCT, anterior depunerii cererilor de înregistrare în registrul comerţului, după completarea de către solicitant a cererii de servicii şi achitarea tarifelor aferente operaţiunilor solicitate.
 • Solicitarea pentru efectuarea unei programări la compartimentul de asistență din cadrul ORCT, în vederea acordării serviciilor de asistență, se transmite pe adresa de email specifică, disponibilă pe pagina de internet a ONRC, secțiunea Contact.
 • Cererea de înregistrare şi documentele anexate acestora ale persoanelor care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistenţă se depun la oficiile registrului comerţului prin grija compartimentelor de asistenţă care au prestat aceste servicii
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la ORCT Timiș sunt temporar nefuncționale. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Având în vedere schimbarea furnizorului de servicii de internet la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului de pe lângă tribunale, serviciile electronice vor funcționa cu intermitențe în perioada 15 - 31 mai 2023. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.