Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Decembrie 2022

portal

 

 • Cererea de acordare de servicii de asistenţă se tehnoredactează în două exemplare şi cuprinde următoarele:

  1. numele, prenumele, adresa, datele de identitate, precum şi calitatea solicitantului;

  2. descrierea explicită a serviciilor solicitate;

  3. modul de transmitere a actelor necesare în vederea prestării serviciilor;

  4. termenul de prestare a serviciilor, cu precizarea că acesta curge din momentul depunerii actelor solicitate de personalul ORCT şi a dovezii privind plata tarifelor corespunzătoare;

  5. menţiunea că, în cazul renunţării la servicii, solicitantului i se vor restitui doar tarifele aferente operaţiunilor neefectuate până la data renunţării;

  6. menţiunea că orice modificare a cererii de acordare de servicii, după întocmirea actelor solicitate, se efectuează numai după achitarea tarifelor aferente serviciilor solicitate;

  7. menţiunea referitoare la clasarea cererii de servicii, în termen de 30 de zile de la data înregistrării, dacă solicitantul nu a făcut dovada plăţii tarifelor legale ori nu a depus documentele necesare pentru soluţionarea cererii;

  8. semnătura solicitantului şi a salariatului ORCT care preia solicitarea;

  9. confirmarea beneficiarului, la eliberarea înscrisurilor redactate, din care rezultă că Ie-a citit şi a constatat că acestea corespund cererii sale.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.