Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

18 Iunie 2021

portal

 

  • În etapa a II-a cererea de înregistrare se va depune după trecerea termenului de 30 zile de la data publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  • Confirmarea publicării hotărârii de dizolvare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se efectuează de ORCT.
Vă informăm că, în perioada 16-18 iunie 2021, în cadrul Biroului Teritorial Dej, organizat în județul Cluj, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Pentru depunerea documentelor și a cererilor de înregistrare în registrul comerțului vă puteți adresa Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj. E-mail: orccj@cj.onrc.ro Tel.: +40264433700 Fax: +40264432800