Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

02 Iulie 2020

portal

 

  • Lichidatorii au obligaţia să depună la ORC specimenul de semnătură, care poate fi dat în formă autentică la notarul public, în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura. De asemenea aceştia au obligaţia să ceară  radierea societăţii din registrul comerţului în termen de 15 zile de la terminarea lichidării conform art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IMPORTANT
Potrivit dispozițiilor art28 din OUG nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerţului. (model orientativ specimen)

Vă informăm că serviciul de poștă electronică de la ORCT Giurgiu este temporar indisponibil. Vă mulțumim pentru înțelegere!