Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

18 Iunie 2021

portal

 

  • Lichidatorii au obligaţia să depună la ORC specimenul de semnătură, în original, în formele prevăzute de lege şi poate fi dat în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura sau în formă autentică la notarul public.

IMPORTANT
Potrivit dispozițiilor dispozițiilor art. 1 din OUG nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, pe o perioadă de 9 luni de la data de 13.11.2020, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerţului. (model orientativ specimen)

Vă informăm că, în perioada 16-18 iunie 2021, în cadrul Biroului Teritorial Dej, organizat în județul Cluj, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Pentru depunerea documentelor și a cererilor de înregistrare în registrul comerțului vă puteți adresa Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj. E-mail: orccj@cj.onrc.ro Tel.: +40264433700 Fax: +40264432800