Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

 

Extras din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului (art. 26) - servicii de asistență:

 • îndrumare prealabilă privind formalităţile legale pentru  întocmirea și modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice;
 • îndrumare prealabilă pentru completarea cererii de înregistrare şi a formularelor-tip utilizate pentru înregistrarea în registrul comerţului;
 • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
 • redactarea declarațiilor-tip;
 • redactarea actului constitutiv sau completarea formularului-tip de act constitutiv, redactarea actelor modificatoare ale actului constitutiv, precum şi a altor acte supuse înregistrării în registrul comerţului în cazul persoanelor juridice;
 • darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistență;
 • înregistrarea cererii de înregistrare și a documentelor anexate acesteia ale solicitanților care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistență.

 • Serviciile de asistență se acordă contra cost, la cererea solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerțului.

 • Următoarele servicii se acordă gratuit, la cererea solicitantului:
  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru întocmirea și modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice;
  • îndrumarea prealabilă pentru completarea cererii de înregistrare şi a formularelor-tip utilizate pentru înregistrarea în registrul comerțului;
  • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • redactarea declarațiilor-tip;
  • înregistrarea cererii de înregistrare și a documentelor anexate acesteia ale solicitanților care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistență.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.