Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

17 August 2022

portal

 

 

ANUNŢ

privind examenul de promovare a personalului contractual din cadrul
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului
comerţului de pe lângă tribunale, în grad/treaptă profesională
imediat superioară celui/celei deţinut/deţinută

 

            Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sau în treaptă profesională imediat superioară celei deţinute, a personalului contractual din cadrul ONRC sediul central si din cadrul ORCT în data de 23 OCTOMBRIE  2018, ora 16.45.

 Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 12 octombrie 2018, ora 14.00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la şeful ierarhic superior.

La cererile de înscriere la examen vor fi ataşate referatele de promovare întocmite de şeful ierarhic superior şi avizate de directorul ORCT/direcţiei ONRC, urmând a fi  centralizate pe domenii de activitate şi transmise în original imediat după expirarea termenului de înscriere la SRU – ONRC.

Examenul se va desfăşura la sediul fiecărui ORCT unde salariaţii îşi desfăşoară activitatea, iar salariaţii ONRC  la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului

Tematica şi bibliografia de examen sunt stabilite pentru următoarele domenii de activitate:

a)      Juridic (click aici)
b)      Buletinul procedurilor de insolvenţă (click aici)
c)      IT (click aici)
d)      Economic (click aici)
e)      Management calitate, organizare, arhivă (click aici)
f)       Resurse umane (click aici)
g)      Audit (click aici) 

Examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.