Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

04 Octombrie 2023

portal

portal

 


ANUNŢ

privind examenul de promovare a personalului contractual, din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, în grad/treaptă profesională imediat superioară celui/celei deţinut/deţinută

  

            Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sau în treaptă profesională imediat superioară celei deţinute, a personalului contractual din cadrul ONRC sediul central si din cadrul ORCT în data de 17 noiembrie 2015,ora 16,30 pentru următoarele posturi:

  1. Referent specialist debutant, gradul II şi gradul I
  2. Inspector specialist debutant, gradul II şi gradul I
  3. Specialist IT debutant, gradul II şi gradul I
  4. Referent SSD debutant, gradul II şi gradul I
  5. Consilier juridic specialist debutant, gradul II şi gradul I
  6. Referent asistent debutant, gradul II şi gradul I
  7. Auditor gradul II

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul ONRC şi ORCT, pentru participarea la examenul de promovare în grade şi trepte profesionale, salariaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) Au dobândit o vechime în specialitate de minimum 1 an pentru promovarea în gradul/treapta imediat superioară celei de debutant sau minim 3 ani pentru fiecare dintre gradele/treptele următoare.

b) Au obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale calificativele „foarte bine” cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate sau, după caz, calificativul „foarte bine” în anul de debut în profesie.

c) Au fost propuşi pentru promovare printr-un referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior şi aprobat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea până la data de 10 noiembrie 2015, ora 12,00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la şeful ierarhic superior.

La cererile de înscriere la examen vor fi ataşate referatele de promovare întocmite de şeful ierarhic superior şi avizate de directorul ORCT/direcţiei ONRC, urmând a fi centralizate pe domenii de activitate şi transmise în original imediat după expirarea termenului de înscriere la SRU – ONRC.

Examenul se va desfăşura la sediul fiecărui ORCT şi la sediul ONRC unde îşi desfăşoară activitatea salariaţii.

 

Tematica şi bibliografia de examen este stabilită pentru următoarele domenii de activitate: documente/concursuri/promovare/

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului  

  1. Juridic (Consilier juridic specialist - DC - ONRC, Referent specialist - DC - ONRC)
  2. Buletinul procedurilor de insolvenţă (Consilier juridic ONRC - BPI, Referent asistent ONRC - BPI, Referent specialist ONRC - BPI, Specialist IT - ONRC - BPI)
  3. IT (Specialist IT)
  4. Economic (Referent asistent - DE, Referent asistent - Serviciul achiziții, Inspector specialist/Referent specialist)
  5. Organizare arhivă (Referent asistent, Referent specialist)
  6. Resurse umane (Inspector specialist)
  7. Relaţii publice (Referent specialist)
  8. Audit (Auditor)
  9. Corpul de inspecţie (Inspector specialist/Referent specialist)

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal 

  1. Biroul Unic (Consilier juridic specislist RC/BU - ORCTReferent specialist RC/BU - ORCT,  Referent asistent - ORCT)
  2. Registrul comerţului (Consilier juridic specislist RC/BU - ORCT, Referent specialist RC/BU - ORCTReferent asistent - ORCT)
  3. Juridic – BPI (Consilier juridic specialist - Serviciul juridic - ORCTB, Referent specialist - Serviciul juridic - ORCTB, Referent asistent - ORCT, Consilier juridic specialist - ORCT - Juridic - BPI, Referent asistent juridic BPI, Referent specialist - ORCT - Juridic - BPI)
  4. IT (Specialist IT)
  5. Economic (Referent asistentInspector specialist/Referent specialist)
  6. Resurse umane (Referent specialist)

 

Examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

Rezultatele verificării  îndeplinirii condiţiilor pentru participare la examen se vor comunica candidaţilor prin afişarea pe pagina de internet şi prin afişare la sediul fiecărui ORCT, până la data de 12 noiembrie 2015.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.