Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

05 Decembrie 2023

portal

portal

 

 

 

ANUNŢ

privind examenul de promovare a personalului din cadrul
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale
în grad/treaptă profesională imediat superioară celui/celei deţinut/deţinută

 

            Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sau în treaptă profesională imediat superioară celei deţinute a personalului contractual din cadrul ONRC sediul central şi din cadrul ORCT, în data de 17 noiembrie 2020, ora 16.45.

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 06 noiembrie 2020, ora 14.00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la şeful ierarhic superior.

La cererile de înscriere la examen vor fi ataşate referatele de promovare întocmite de şeful ierarhic superior şi avizate de directorul ORCT/direcţiei ONRC, urmând a fi  centralizate pe domenii de activitate şi transmise în original imediat după expirarea termenului de înscriere la SRU – ONRC.

Examenul de promovare se va desfăşura la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului şi sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale în ale căror ştate de funcţii se găsesc salariaţii nominalizaţi.

Bibliografia de examen este stabilită pentru următoarele domenii de activitate:

  1. Juridic (click aici)
  2. Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (click aici)
  3. IT (click aici)
  4. Economic (click aici)
  5. Management Calitate, Organizare, Arhivă (click aici)
  6. Resurse Umane (click aici)
  7. Audit (click aici)
  8. Comunicare și Relații Internaționale (click aici)

 

Examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.