Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

17 August 2022

portal

 

 

ANUNŢ

privind examenul de promovare a personalului din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, în grad/treaptă profesională imediat superioară celui/celei deţinut/deţinută

 

            Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sau în treaptă profesională imediat superioară celei deţinute, a personalului contractual din cadrul ONRC sediul central şi din cadrul ORCT, în data de 7 noiembrie 2019, ora 16.45.

 

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 30 octombrie 2019, ora 14.00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la şeful ierarhic superior.

La cererile de înscriere la examen vor fi ataşate referatele de promovare întocmite de şeful ierarhic superior şi avizate de directorul ORCT/direcţiei ONRC, urmând a fi  centralizate pe domenii de activitate şi transmise în original imediat după expirarea termenului de înscriere la SRU – ONRC.

Examenul se va desfăşura la sediul fiecărui ORCT unde salariaţii îşi desfăşoară activitatea, iar salariaţii ORCT Bucuresti, ORCT Ilfov, şi ONRC  la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului.

 

Tematica şi bibliografia de examen sunt stabilite pentru următoarele domenii de activitate:

Juridic
- Consilier juridic specialist (click aici)

- Referent asistent (click aici)

- Referent specialist (click aici)

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
- Consilier juridic specialist (click aici)

- Referent specialist (click aici)

IT
- Referent asistent IT (click aici)

- Specialist IT (click aici)

Economic

- Referent asistent (click aici)

- Referent specialist / Inspector specialist (click aici)

- Referent specialist achizitii publice (click aici)

Management Calitate, Organizare, Arhivă

- Referent asistent (click aici)

Resurse Umane

- Referent specialist (click aici)

Audit

- Auditor de registru (click aici)

Inspecție Generală

- Consilier juridic specialist (click aici)

- Referent specialist (click aici)

Comunicare și Relații Internaționale

- Referent specialist (click aici)

Valorificare Date RC

- Referent asistent (click aici)

 

           Examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

         

 

 

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.