Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

17 August 2022

portal

 

Care sunt serviciile de asistenţă gratuite acordate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale?

 

 

 

Vreţi să demaraţi o afacere şi aveţi nevoie de îndrumare privind formalităţile legale pe care trebuie să le întreprindeţi?

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pun la dispoziţia profesioniştilor servicii de asistenţă de specialitate, în conformitate cu prevederile Legii 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit art. 35 din actul normativ anterior menţionat,  alin. (1) lit. a) - c) şi g), oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale  acordă gratuit următoarele servicii de asistenţă:

  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
  • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Pentru detalii suplimentare accesaţi: http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile/servicii-de-asistenta

 

Legislaţia aplicabilă:

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008
 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.