Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

22 Septembrie 2023

portal

portal

 

Regimul juridic al informaţiilor privind profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului

 Regimul juridic al Informaţiilor privind profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului

 

Dacă aţi decis să vă deschideţi o firmă, este important de știut că datele completate în cererile depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale devin informaţii publice odată cu înregistrarea lor în registrul comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a.

Care sunt prevederile legale care reglementează acest fapt?

În primul rând, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin.1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, registrul comerţului este public. Aşadar, Oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, precum şi informaţii despre datele înregistrate în registrul comerţului şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat (pentru mai multe informaţii accesaţi: Informaţii RC şi copii certificate).

În al doilea rând, conform art. 27 din Ordinul nr. 2594/C din 10 octombrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor coroborat cu OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, după efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit, din oficiu, spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, pe cheltuiala solicitantului, după caz, rezoluţia sau extrasul din rezoluţia directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal/persoanei desemnate prin care se dispune autorizarea constituirii şi înmatricularea persoanei juridice şi actele pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial al României. Astfel că, potrivit prevederilor legale din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, în Partea a IV-a se publică acte juridice referitoare la agenţi economici şi la alte categorii de persoane juridice, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale. Cu alte cuvinte, aceasta reprezintă o altă modalitate prin care informaţii despre firma dumneavoastră pot fi accesate de orice persoană interesată.

Totodată, publicitatea unor acte şi fapte prevăzute de lege se efectuează prin publicarea pe website-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului – www.onrc.ro şi/sau pe Portalul de servicii on-line portal.onrc.ro.

Articolul 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează că Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale colectează, procesează şi prelucrează date şi informaţii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Art. 3 din Legea nr. 677/2001 defineşte datele cu caracter personal ca fiind orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Este important de subliniat faptul că definiţia se referă doar la persoanele fizice, datele referitoare la persoanele juridice nereprezentând obiectul actului normativ menţionat. În concluzie, informaţiile cu privire la persoanele juridice reprezintă informaţii publice a căror prelucrare nu este condiţionată în niciun fel: “Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:…f) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii” – art. 5, alin. 2, lit. f) din Legea nr. 677/2001.

Informaţii RC obţinute prin intermediul Portalului ONRC

O altă modalitate prin care orice persoană interesată poate obţine informaţii cu privire la datele unei firme înregistrate în registrul comerţului este accesarea Portalului ONRC, portal.onrc.ro,   respectiv a următoarelor servicii:

  • RECOM on-line – serviciu online de accesare a informaţiilor legale despre firmele din România înregistrate în registrul comerţului  şi
  • InfoCert – serviciul de eliberare on-line a certificatelor constatatoare şi a furnizărilor de informaţii din registrul comerţului, fără intervenţia operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile.

Certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrelor comerţului de pe lângă tribunale prezintă starea la zi a unei firmei, informaţii esenţiale de natură statutară, financiară, a domeniului principal de activitate şi a activităţilor autorizate, fiind eliberate oricărei persoane interesate.
Pentru mai multe detalii accesaţi: click aici

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.