Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

 

Certificate constatatoare  

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Obțineți online certificatul constatator, prin serviciul InfoCert aici.

 • documente cu semnătură electronică
 • fără intervenția operatorului de date
 • 24/24 ore, 7/7 zile
 • plată electronică
 • factură electronică
 • nu necesită semnătură electronică din partea solicitantului

 

 I. CERTIFICAT CONSTATATOR

Certificatul constatator prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde următoarele informaţii:

 • denumirea (firma);
 • număr de ordine în registrul comerţului;
 • codul unic de înregistrare;
 • identificator unic la nivel european;
 • formă juridică;
 • durată de funcționare; 
 • starea firmei;
 • activitate principală;
 • capital social;
 • administratori;
 • asociați/acționari;
 • activitate secundară;
 • activități autorizate;
 • directori/reprezentanți pentru sucursale/subunități/sedii secundare;
 • cenzori;
 • informații (5 indicatori) din situațiile financiare anuale disponibile;
 • alte informații după caz.

Tarif conform Ordin MJ nr. 380/C/2024: 30 lei - detalii

Modalităţi de acces la informaţii

Se completează formularul, bifat la pct. 4.1, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat. 

 

II. CERTIFICAT CONSTATATOR PENTRU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
(din care sa reiasă funcția și calitatea în cadrul unui/unor profesionist/profesionisti)

 

Se completează formularul, bifat la pct. 4.1, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat.

Tarif conform Ordin MJ nr. 380/C/2024 - detalii:

- 30 lei, indiferent dacă este/nu este/ a fost/nu a fost identificat cu functii si calitati în cadrul unui/unor profesionist/profesionisti în ultimii 5 ani;

Modalităţi de acces la informaţii

 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.