Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

28 Februarie 2024

portal

portal

 

Certificate constatatoare  

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Obțineți online certificatul constatator, prin serviciul InfoCert aici. 

 • documente cu semnătură electronică
 • fără intervenția operatorului de date
 • 24/24 ore, 7/7 zile
 • plată electronică
 • factură electronică
 • nu necesită semnătură electronică din partea solicitantului

 

 I. CERTIFICAT CONSTATATOR

Certificatul constatator prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde următoarele informaţii:

 • denumirea (firma);
 • emblema;
 • numărul de înregistrare în registrul comerţului;
 • codul unic de înregistrare;
 • identificator unic la nivel european; 
 • starea firmei;
 • forma juridică;
 • sediul social/profesional;
 • durata de funcţionare;
 • obiectul de activitate - domeniul şi activitatea principală;
 • capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;
 • asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere (pentru societăţile cu răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume colectiv);
 • Administratorii/Membrii Consiliului de administraţie şi Directorii (în sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere şi Membrii Directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare şi durata mandatului cu puterile conferite;
 • cenzorii/auditorii financiari;
 • sediile secundare;
 • activităţi şi sedii autorizate;
 • indicatorii din situaţiile financiare anuale;
 • alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.

Tarif conform H.G. nr. 962/2017: 45 lei - detalii

Se eliberează pe loc 

Modalităţi de acces la informaţii

 • online, prin accesarea serviciului InfoCert (nu necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se efectuează doar prin card bancar)
 • online, prin portalul ONRC, aici (necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se efectuează prin card bancar sau ordin de plată)
 • e-mail: onrc@onrc.ro (plata prin ordin de plată sau la ghişeu)
 • fax nr. +40213160829 (plata prin ordin de plată sau la ghişeu)
 • prin poştă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei)
 • la ghişeu – ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
Se completează formularul, bifat la pct. 4, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat. 

 

II. CERTIFICAT CONSTATATOR PENTRU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
(din care sa reiasă calitatea de asociat / acţionar la o societate)

 

Se completează formularul, bifat la pct. 4.1, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat.

Tarif conform H.G. nr. 962/2017 - detalii:

- 20 lei, dacă nu este/nu a fost asociat/acţionar la nici o societate în ultimii 5 ani;
- 45 lei, dacă este identificat ca asociat/acţionar la o societate în ultimii 5 ani;

Modalităţi de acces la informaţii

 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.