Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Februarie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor sau a radierii persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale:

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  1. Cererea de înregistrare, bifată în dreptul pct. 7.6. „întrerupere temporară de activitate” - formular;
  2. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că pe perioada întreruperii temporare de activitate nu se desfăşoară activitate (model 3) - Nota de la pct. 6.
  3. Certificatul constatator eliberat în temeiul art. 171 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 care atestă că s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere conform căreia firma îndeplineşte  condiţiile de funcţionare, specifice pentru fiecare autoritate publică, respectiv cele prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile declarate, în original.

 

Notă:

  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială îşi are stabilit sediul profesional, la ghişeu sau prin corespondenţă.

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe