Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

Comunicate de presă 2009 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 decembrie 2009

COMUNICAT DE PRESĂ - 21 decembrie 2009

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 30 noiembrie 2009

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 octombrie 2009

PUNCT DE VEDERE PRIVIND COMUNICATUL DE PRESĂ AL CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI REFERITOR LA PROPUNEREA LEGISLATIVĂ DE TRECERE A REGISTRULUI COMERŢULUI ÎN SUBORDINEA CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 30 septembrie 2009

Masuri urgente pentru deblocarea situatiei,  create de protestul magistratilor,  la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 august 2009

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 12 august 2009

Anunt de presă privind demararea proiectului  “Servicii on-line (de e-Guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat” 

COMUNICAT DE PRESĂ - 16 iulie 2009
Hotărârea de Guvern nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 10 iulie 2009

COMUNICAT DE PRESĂ - 15 mai 2009
Un nou Birou Teritorial deschis de ONRC

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 7 mai 2009

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 29 aprilie 2009

COMUNICAT DE PRESĂ - 09 aprilie 2009
ONRC mai aproape de comercianti

COMUNICAT DE PRESĂ - 03 martie 2009
Schimbarea obiectului de activitate CAEN Rev.2. gratuit inca un an

COMUNICAT DE PRESĂ - 27 ianuarie 2009

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 decembrie 2009

 

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale pe tot parcursul anului 2009 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2008, va comunicam urmatoarele: 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 12019 la nivelul intregii tari, anul trecut s-au inregistrat 133362, reprezentand o crestere de 1009,59 % 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 3762 la nivelul intregii tari, anul trecut s-au inregistrat 18766, reprezentand o crestere de 398,83 % 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 17676 la nivelul intregii tari, anul trecut s-au inregistrat 43615, reprezentand o crestere de 147 % 

Situatia statistica detaliata pe judete a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare si a radierilor voluntare, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 31 decembrie 2009, precum si situatia statistica a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata, se gaseste in documentele anexate acestei informari.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

În şedinţa din data de 10 decembrie 2009, Curtea Constituţională a soluţionat, în cadrul controlului anterior promulgării legii, prevăzut de art.146 lit.a) din Constituţie, sesizarea asupra neconstituţionalităţii Legii pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului, sesizare formulată de un număr de 56 de deputaţi.
În urma deliberării, Curtea Constituţională a constatat, cu majoritate de voturi, că legea esteneconstituţională. 
Motivarea soluţiei va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru. 

* * *

De asemenea, în cursul zilei de astăzi au fost constituite colective de lucru formate din judecători şi magistraţi-asistenţi, pentru examinarea dosarelor primite de la Biroul Electoral Central, în vederea validării rezultatelor alegerii Preşedintelui României, din data de 6 decembrie 2009. 
În şedinţe ulterioare urmează a fi examinate contestaţiile formulate cu privire la aceste alegeri.

BIROUL DE PRESĂ AL CURŢII CONSTITUŢIONALE 

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 30 noiembrie 2009

 

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele 11 luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, va comunicam urmatoarele: 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 10901 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 127129, reprezentand o crestere de 1066,21 %

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 3376 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 17670, reprezentand o crestere de 423,40 %

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 15087 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 39371, reprezentand o crestere de 161 %

Situatia statistica detaliata pe judete a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare si a radierilor voluntare, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 30 noiembrie 2009, precum si situatia statistica a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata, se gaseste in documentele anexate acestei informari. 

 

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 octombrie 2009

 

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele 10 luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut precum si situatia statistica a inmatricularilor efectuate, va comunicam urmatoarele: 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 10123 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 120509, reprezentand o crestere de 1090,45 % 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de  2983 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 16239, reprezentand o crestere de 444,38 % 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 13295 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 35767, reprezentand o crestere de 169 % 

Situatia statistica detaliata pe judete a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare si a radierilor voluntare, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 30 octobrie 2009, precum si situatia statistica a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata, se gaseste in documentele anexate acestei informari. 

 

 

PUNCT DE VEDERE PRIVIND COMUNICATUL DE PRESĂ AL CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI REFERITOR LA PROPUNEREA LEGISLATIVĂ DE TRECERE A REGISTRULUI COMERŢULUI ÎN SUBORDINEA CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

Referitor la motivarea trecerii registrului comertului de la MJLC la Camera de Comert prin „Reducerea substanţială a birocraţiei la înregistrarea firmelor, eliminarea oricărei posibilităţi de fraudare a datelor înscrise şi transparenţa înregistrărilor societăţilor comerciale” precizăm următoarele aspecte:

- Modul de organizare şi procedurile de înregistrare ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale naţionale şi standardele internaţionale în materie, instituţia fiind oferită drept exemplu de ”bune practici” pe acest domeniu la nivel european.

Perioada de înregistrare s-a redus de la 20 de zile – termen in 2002 la preluarea Registrului de la Camerele de Comerţ - la 3 zile pentru înmatriculări şi 5 zile pentru menţiuni in acest moment. Totodată, Oficiul Registrului Comerţului obţine codul unic de înregistrare de la Ministerul Finanţelor Publice, precum şi informaţiile din cazierul fiscal, în numele solicitantului, în cadrul aceluiaşi termen, respectiv de 3 şi 5 zile.

Ca atare, înţelegem preocuparea Camerei de Comerţ şi Industrie a României pentru susţinerea mediului de afaceri, însă în condiţiile în care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului funcţionează conform standardelor aplicabile altor instituţii similare din Europa şi termenele de înregistrare şi obţinere de date sunt cele menţionate mai sus, este evident că nu putem discuta de o birocratizare a procedurilor de înregistrare, celeritatea fiind cuvântul de ordine ce caracterizează activitatea Registrului.

- Datele cuprinse în cererile de înregistrare şi în documentele depuse în susţinerea cererii sunt înregistrate în registrul comerţului potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea şi exactitatea acestora răspunzând persoanele care solicită înregistrarea. Acurateţea şi corectitudinea informaţiilor obţinute sunt apreciate atât de solicitanţii din mediul privat, cât şi de instituţiile publice care valorifică datele din registrul comerţului.

Nivelul de pregătire profesională a angajaţilor Registrului este ridicat, aceştia conştientizând responsabilitatea activităţilor pe care le desfăşoară, iar statisticile furnizate de autorităţile judiciare nu indică aspecte de risc.

- Referitor la transparenţa procedurilor de înregistrare precizăm că ONRC a ţinut pasul cu noile reglementari si a reuşit sa pună la dispoziţia comercianţilor mijloace moderne de consultare a stadiului cererilor depuse, a înregistrării documentelor şi a informaţiilor referitoare la datele înregistrate în Registrul Comerţului, un bun exemplu fiindimplementarea înregistrării on-line a cererilor şi documentelor depuse în susţinerea acestora. Baza de date a registrului comerţului se actualizează la nivel naţional într-un termen de maxim 48 de ore, putând fi puse la dispoziţia reprezentanţilor mediului de afaceri toate informaţiile menţionate mai sus.

De asemenea, în momentul de faţă, informaţiile solicitate, certificatele constatatoare şi copiile certificate, după caz, se eliberează pe loc, iar pentru cei interesaţi, pot fi accesate on-line.

O îmbunătăţire substanţială a serviciilor oferite va fi realizată, în viitor, prin implementarea proiectului „SERVICII ON-LINE (DE E-GUVERNARE) OFERITE DE ONRC PENTRU COMUNITATEA DE AFACERI PRIN INTERMEDIUL UNUI PORTAL DEDICAT”, finanţat cu fonduri structurale, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”, axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” finanţat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

În concluzie apreciem că şi în prezent legătura dintre Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) şi mediul de afaceri din România există şi nu a fost perturbată de administrarea realizată de MJLC cu privire la ONRC, deoarece între cele MJLC şi CCIR este încheiat un Protocol care permite acesteia din urmă accesul gratuit la baza de date a Registrului. 

 

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 30 septembrie 2009

 

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele 9 luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, va comunicam urmatoarele: 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 9186 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 112893, reprezentand o crestere de 1128,97 %

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de  2567 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 14696, reprezentand o crestere de 472,50 %

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 11296 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 30795, reprezentand o crestere de 173 %

Situatia statistica detaliata pe judete a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare si a radierilor voluntare, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 30 septembrie 2009, precum si situatia statistica a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata, se gaseste in documentele anexate acestei informari. 

 

 

Masuri urgente pentru deblocarea situatiei,  create de protestul magistratilor,  la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti

 

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) informeaza ca la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, la termenul de judecata din 01.10.2009, din cele 9400 de cereri de inregistrare nesolutionate ca urmare a protestului magistratilor, au fost admise 7727 de cereri de inregistrare restul fiind amanate, respinse, suspendate, etc.

Pentru deblocarea urgenta a situatiei, in vederea eliminarii intarzierilor inregistrate, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a luat masuri speciale precum prelungirea programului pentru compartimentele care efectueaza operatiuni de operare date si editare documente, suplimentarea spatiilor de lucru cu publicul pentru eliberarea documentelor, in functie de termenele de eliberare, precum si suplimentarea numarului de personal pentru activitatile de operare si verificare date si eliberare documente. 

 

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 august 2009

 

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in prima jumatate a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, va comunicam urmatoarele: 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 8241 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 105537, reprezentand o crestere de 1180,63 % 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a 2167 inregistrat un numar de  la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 13270, reprezentand o crestere de 512,37 % 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 9514 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 26805, reprezentand o crestere de 181,74 % 

Situatia statistica detaliata pe judete a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare si a radierilor voluntare, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 31 august 2009, precum si situatia statistica a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata, se gaseste in documentele anexate acestei informari. 
 

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 12 august 2009

 

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in prima jumatate a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, va comunicam urmatoarele: 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 7517 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 95279, reprezentand o crestere de 1167,51 % 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a 2006 inregistrat un numar de  la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 13031, reprezentand o crestere de 549,60 % 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 7969 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 22621, reprezentand o crestere de 183,86 % 

Situatia statistica detaliata pe judete a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare si a radierilor voluntare, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 30 iulie 2009, (descarcare), precum si situatia statistica a persoanelor fizice autorizate (descarcare), se gaseste in documentele anexate acestei informari.

Totodata, va informam ca veti primi periodic informatii referitoare la situatia statistica a Oficiului National al Registrului Comertului. 

 

 

1               2                       3

 

Anunt de presă privind demararea proiectului  “Servicii on-line 
(de e-Guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri 
prin intermediul unui portal dedicat”  

 

Data 31 iulie 2009

 

„Proiect finanţat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin Fondul European de Dezvoltare Regională”

 

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI (ONRC) cu sediul in Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, Tronson II+III, Sector 3, Cod Poştal 030837, Bucureşti anunţă demararea proiectului „SERVICII ON-LINE (DE E-GUVERNARE) OFERITE DE ONRC PENTRU COMUNITATEA DE AFACERI PRIN INTERMEDIUL UNUI PORTAL DEDICAT” din cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”, axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” finanţat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Proiectul se va implementa în perioada iulie 2009 - iunie 2011 în Bucuresti şi în judeţele: AB, AR, AG, BC, BH, BN, BT, BR, BV, BZ, CT, CS, CJ, CV, CL, DB, DJ, GL, GR, GJ, HR, HD, IS, IL, IF, MM, MH, BUCUREŞTI, MS, NT, OT, PH, SV, SM, SJ, SB, TR, TL, TM, VL, VS, VN.
Valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este de 21498682,07 lei. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea de noi servicii publice on-line, creşterea complexităţii şi eficienţei serviciilor publice oferite on-line de ONRC mediului de afaceri (Government to Business - G2B), cetăţenilor (Government to Citizen - G2C), şi administraţiei publice (Government to Government - G2G), servicii flexibile şi orientate către nevoile specifice ale solicitanţilor, prin intermediul unui portal dedicat; 
Detalii suplimentare privind implementarea proiectului se pot obţine accesând pagina de internet a ONRC (www.onrc.ro) sau persoana de contact, dl. Victor DEACONESCU, Director Direcţia Analiza Programare din cadrul ONRC, telefon 0213160817/300, fax 0213160803, e-mail: victor.deaconescu@onrc.ro 

 

 

Hotărârea de Guvern nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor

 

In data de 15 iulie 2009, s-a publicat in Monitorul Oficial al României Partea I, Nr.429, Hotărârea de Guvern nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) si oficiile registrului comerţului de pe ranga tribunale. 

Principalele elemente de noutate prevăzute in HG nr. 684 sunt: 

 • reducerea unor tarife percepute pentru operaţiunile de eliberare a informaţiilor off-line / on-line din registrul comerţului respectiv: 

  • tariful pentru fişa sintetică a investiţiei străine pentru o tara si o perioada definita a fost redus de la 30 lei la 20 lei;
  • tariful pentru informaţiile din situaţiile financiare anuale şi de lichidare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a fost redus de la 3 lei + 0,85 lei / indicator la 0,85 lei / informaţie extrasă;
  • tariful pentru o persoană fizică sau juridică asociat / acţionar / administrator / reprezentant / cenzor în firmele înregistrate în registrul comerţului în sistem off-line şi on-line a fost redus în ansamblu, ca urmare a modului de calcul al informaţiilor; astfel, dacă potrivit Hotărârii Guvernului nr. 913/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acesta este stabilit raportat la fiecare calitate deţinută în firmă, în contextul noului act normativ acesta este stabilit raportat la firmă. 

 • asigurarea de informaţii statistice din registrul comerţului, cu titlu gratuit;
 • eliberarea cu titlu gratuit a informaţiilor statistice din registrul comerţului către mass- media, in vederea informării opiniei publice; 
 • informarea rapida si la obiect asupra operaţiunilor efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului si oficiile registrului comerţului de pe lânga tribunale;
 • identificarea concreta a operaţiunilor care se executa pentru înregistrarea / modificarea diverselor forme de exercitare a comerţului, raportat la actualul cadru legislativ;
 • crearea unui tratament echitabil si egal cu privire la operaţiunile care se executa pentru înregistrarea/modificarea  tuturor formelor de exercitare a comerţului;
 • creşterea premiselor privind eliberarea unui volum mai mare de informaţii din registrul comerţului, in sistem off-line si on-line, la nivelul aceloraşi tarife; 

De asemenea, prin HG 684/2009 s-a urmărit si sistematizarea dispoziţiilor actului normativ (identificarea şi enumerarea în text a operaţiunilor care se execută pentru înregistrarea/modificarea diverselor forme de exercitare a comerţului, raportat la actualul cadru legislativ), precum si punerea de acord a dispoziţiilor normei secundare cu modificările aduse legislaţiei primare (ex.:prevederea taxelor pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate; întreprinderilor familiale şi individuale - OUG 44/2008;  înregistrarea membrilor directoratului, în cazul  sistemului dualist de administrare a societăţilor comerciale - Legea nr. 441/2006 pentru modificarea Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990). 

 

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 10 iulie 2009

 

Urmare solicitărilor adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) din partea reprezentanţilor mass-media, referitoare la situaţia statistica a cererilor de suspendare temporara a activităţii, dizolvare voluntara si radiere voluntara a societăţilor comerciale in prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeaşi perioada a anului trecut, va comunicam următoarele: 

Comparativ cu anul 2008 când s-a înregistrat un număr de 6698 la nivelul întregii tari, in anul curent s-au înregistrat 80013, reprezentând o creştere de 1094.58 % 

Comparativ cu anul 2008 când s-a înregistrat un număr de 1838 la nivelul întregii tari, in anul curent s-au înregistrat 8921, reprezentând o creştere de 351.08 % 

Comparativ cu anul 2008 când s-a înregistrat un număr de 5965 la nivelul întregii tari, in anul curent s-au înregistrat 17914, reprezentând o creştere de 200.36 % 

Situaţia statistica detaliata pe judeţe a suspendărilor de activitate, a dizolvărilor voluntare si a radierilor voluntare, situaţia statistica privind numărul total de comercianţi activi din punct de vedere juridic la 30 iunie 2009, (descărcare), precum si situaţia statistica a înmatriculărilor de persoane fizice autorizate (descărcare), se găseşte in documentele anexate acestei informări. 

 

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 7 mai 2009

 

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in perioada 1-30 aprilie 2009 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, va comunicam urmatoarele: 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 1055 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 14035, reprezentand o crestere de 1330,3% 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 305 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 1569, reprezentand o crestere de 514,4% 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 811 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 2269, reprezentand o crestere de 279,7% 

Situatia statistica detaliata pe judete si domenii de activitate (potrivit CAEN rev.1 si CAEN rev.2), a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare si a radierilor voluntare, precum si situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 30 aprilie 2009, dar si procedura suspendarii activitatii sau radierii unei societati comerciale cu taxele aferente (descarcare), se gaseste in documentele anexate acestei informari. 

 

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 29 aprilie 2009

 

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in perioada 1-27 aprilie 2009 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, va comunicam urmatoarele: 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 993 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 3424, reprezentand o crestere de 344,8% 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 258 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 556, reprezentand o crestere de 215,5% 

Comparativ cu anul 2008 cand s-a inregistrat un numar de 590 la nivelul intregii tari, in anul curent s-au inregistrat 1783, reprezentand o crestere de 302,2% 

Situatia statistica detaliata pe judete si domenii de activitate potrivit CAEN rev.1 si CAEN rev.2 a suspendarilor de activitate, dizolvarilor voluntare si radierilor voluntare, se gaseste in documentele anexate acestei informari. 

 

 

Un nou Birou Teritorial deschis de ONRC 

 

Miercuri, 13 mai, la Toplita, s-a deschis Biroul Teritorial al Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Harghita. La eveniment au participat dna. Adriana Luminita Iacob - Director General Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), dl. Miron Tibisor - Presedinte CNIMMPR Filiala Harghita, dl. Vasile Vilcan - director al Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Harghita, dl Vâjeila Constantin – director Oficiul Prefectural Toplita, dl. Platon Stelu – Primarul Municipiului Toplita, reprezentanti ai mass-media si ai comunitatii de afaceri. 

Principalele considerente avute în vedere la deschiderea acestui birou teritorial sunt distanţa mare între localitatile din nordul judetului si resedinta de judet, respectiv 105 km pe sens între Toplita si Miercurea-Ciuc şi peste 145 km pe sens între cea mai îndepartata localitate – comuna Tulgheş şi Miercurea-Ciuc si nu in ultimul rand, numarul mare de comercianti existenti în zona Toplita, peste 1650, din care 990 persoane juridice, reprezentând peste 8% din comercianţii înregistraţi în judeţul Harghita. 

In anul 2008 din zona Toplita au fost formulate peste 2300 cereri adresate registrului comerţului, fapt care a determinat deschiderea acestui birou, demers care face parte din strategia generala a ONRC de a veni in sprijinul comerciantilor, de a fi aproape de ai si de reducere a birocratiei. 

In zona Toplita sunt cuprinse comunele Bilbor, Corbu, Galauas, Subcetate, Sarmas, Tulghes, orasul Borsec si municipiul Toplita. 

 

 

ONRC mai aproape de comercianti 

 

Joi, 9 aprilie a.c., la Buftea, s-a deschis Biroul Teritorial al Oficiului Registrului Comertului Ilfov de pe langa Tribunalul Bucureşti. 

"Demersul nostru de a inaugura un nou birou teritorial in oraşul Buftea, este maniera concreta si pragmatica prin care Oficiul Naţional al Registrului Comertului (ONRC) intelege sa vina in sprijinul comerciantilor, continuand angajamentul asumat in ceea ce priveste apropierea fata de cetateni si reducerea birocratiei", a declarat d-na Adriana Luminita Iacob, director general. 

La eveniment au participat d-na Adriana Luminita Iacob, director general al Oficiului National al Registrului Comertului, d-nul Cristache Radulescu – presedintele Consiliului Judetean Ilfov, d-nul Ion Serban – subprefect, dl. Ion Stoica  – Primarul orasului Buftea, reprezentanti ai comunitatii de afaceri. 

Cu acest prilej, d-na Boghian Maria – Presedinta Clubului Oamenilor de Afaceri din Buftea a subliniat importanta acestei initiative a ONRC care presupune reducerea timpului destinat operatiunilor pe care comerciantii trebuie sa le faca la registrul comertului. 

Incepand de astazi, comerciantii se pot inregistra local si pot efectua toate operatiunile specifice registrului comertului fara a mai fi necesara deplasarea la Bucuresti. 

La randul sau, d-na Simona Istrate, director ORCT Ilfov, a declarat ca decizia deschiderii acestui Birou Teritorial reprezinta urmarea şi răspunsul firesc la soclitările adresate de societăţile comerciale din judeţul Ilfov. 

In prezent, in judetul Ilfov, sunt active 20.625 de societati comerciale, un numar aproximativ de 600 dintre ele avand sediul in orasul Buftea. 

 

 

Schimbarea obiectului de activitate CAEN Rev.2. gratuit inca un an

 

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) informeaza comerciantii ca, in sedinta din 25.02.2009, prin H.G. nr. 185/2009, Guvernul Romaniei a prelungit termenul prevazut la art. 8 alin. (2) din H.G. nr.322/2008 privind acordarea de facilitati pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificarii activitătilor din economia nationala - CAEN Rev. 2 

Astfel, obiectul de activitate potrivit CAEN Rev. se poate actualiza gratuit, pana la 01.03.2010. 

H.G nr. 322/2008 instituie scutirea de taxele prevazute pentru actualizarea obiectului de activitate si emiterea noului certificat de inregistrare, sumele aferente gratuitatilor urmand a fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al ONRC. 

Hotararea Guvernului a intrat in aplicare odata cu publicarea in Monitorul Oficial,  nr. 123 din 27 februarie 2009, venind in sprijinul mediului de afaceri, asigurand un flux simplificat al documentelor si scurtand timpul de depunere si asteptare la ghiseu. 

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a actualizarii obiectului de activitate sunt urmatoarele: 

 • Cerere de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 (original) ;
 • Certificatul de inregistrare, in original;
 • Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original) ;
 • Dovezile privind plata tarifelor legale pentru transmiterea documentelor prin posta (daca se solicita transmiterea documentelor prin posta). 
 

 

Comunicat de Presa

 

Incepand de luni, 26 ianuarie a.c, rezervarea denumirii unei firme la Registrul Comertului se face la nivel national, prin intermediul unei noi aplicatii informatice dezvoltate de specialistii ONRC. 

Pana la aceasta data, rezervarea denumirilor de firme se efectua fie la nivel judetean, fie la nivel national. Intrucat rezervarea denumirii firmei la nivel national era un proces greoi si de durata, putand dura si 3-4 saptamani, multi solicitanti alegeau calea cea mai rapida, respectiv efecturea rezervarii de denumire doar la nivel de judet. 

Aceast aspect a generat si o serie de probleme, culminand cu litigii in fata instantelor judecatoresti, deoarece denumirea era protejata doar la nivel de judet, si nu la nivel de tara. 

Daca pana acum rezervarea denumirii firmei se facea pe loc doar la nivel de judet, acum se face la nivel national, in aceeasi zi, iar pretul de 100 ron practicat pentru rezervarea denumirii la nivel national, s-a redus la jumatate. 

Inca din prima zi, s-au rezervat 472 de denumiri la nivel national, dintre care 116 la nivelul Municipiului Bucuresti. 

„Prin implementarea acestei noi aplicatii, asistam la doua premiere: una legata strict de activitatea comerciantilor, care pe viitor vor avea garantia ca denumirile sub care aleg sa-si desfasoare activitatea de comert vor fi protejate la nivel national, neexistand riscul ca un alt comerciant  sa aiba aceeasi denumire si a doua legata de activitatea registrului care, pentru prima data de la infiintare, va putea gestiona si efectua inregistrari in registrul central in timp real”, a declarat Calin Bogdan Gaurean, dir.gen adj. 

Ca o consecinta directa, se creeaza premisele tinerii unui registru central computerizat modern, registru ce va putea fi interconectat cu celelate registre din Uniunea Europeana. 

„Si acest demers se inscrie in strategia generala a ONRC de reducere a birocratiei si de a veni in sprijinul comerciantilor, de a fi aproape de ei, punand la dispozitia acestora servicii moderne”, a mai adaugat Calin Bogdan Gaurean. 

 
Comunicate de presă
 
 
  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015 
  2014 
  2013
  2012
  2011 
  2010
  2009
  2008 
  2007
  2006
  2005
  2004
 
 
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.