Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

Comunicate/informări de presă 2020

sageata 22 decembrie 2020
Informare privind publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului justiției nr. 6974/C/26.11.2020, de modificare și completare a Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1264/21.12.2020, a fost publicat Ordinul ministrului justiției nr. 6974/C/26.11.2020, de modificare și completare a Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, etapă ce precede și pregătește reforma legislativă a reglementării primare prin care se transpune Directiva Digitalizare în legea română și care permite constituirea și înregistrarea, în integralitate pe cale electronică, fără a fi necesară prezenta la ghișeu în nicio etapă a procesului de înființare a unei societăți. Normele metodologice au fost actualizate în raport cu modificările intervenite la nivelul reglementărilor prin diferite acte normative care au avut impact şi asupra procedurii de înregistrare în registrul comerţului, astfel că acestea vizează eliminarea din procesul de înregistrare a unor formalități care nu mai prezintă utilitate, în condițiile în care datele pot fi obținute din baza de date a registrului comerțului sau prin mecanisme de colaborare interinstituțională, unele dintre acestea putând constitui și impedimente în transpunerea Directivei Digitalizare, context în care nu mai este necesară prezentarea unor documente de către solicitanți. Totodată, a fost actualizat textul articolelor, în sensul corelării cu dispozițiile actelor normative incidente în ceea ce privește înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice și juridice care au această obligație, avându-se în vedere simplificarea operațiunilor necesare efectuării înregistrărilor în registrul comerțului.… word

 

sageata 02 decembrie 2020
Informare privind intrarea în vigoare a Legii nr.265/2020 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1113 din data de 20.11.2020, a fost publicată Legea nr.265/20.11.2020 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004.
Cele mai importante modificări aduse de actul normativ menționat vizează următoarele aspecte:

 1. Calitatea de fermier activ este obligatorie pentru persoanele juridice (s-a eliminat din textul legii sintagma persoanele fizice) care se asociază în cooperative agricole;
 2. Calitatea de membru cooperator asociat în cooperativa agricolă va putea fi deținută și de gospodăria ţărănească … word
 

sageata 27 noiembrie 2020
Situaţii statistice la 31 octombrie 2020
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 31 octombrie 2020 … află mai multe

 

sageata 19 noiembrie 2020
Informare privind rectificarea la Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1028 din data de 04.11.2020 au fost publicate rectificările aduse la  Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990.

Astfel, alineatele (4) și (5) ale articolului 185 din Legea nr. 31/1990 au fost abrogate. Prin urmare, societăţile care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei nu mai au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la art. 185 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 (situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor, după caz). … word

 

sageata 16 noiembrie 2020
Noutăți legislative: intrarea în vigoare a OUG nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului

În Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1078 din data de 13.11.2020, s-a publicat O.U.G. nr. 195 din data de 12.11.2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului.

1. Începând cu această dată, pe o perioadă de 9 luni, au fost prelungite măsurile prevăzute la art. 26-28 din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare.

Astfel, pe această perioadă, se mențin următoarele măsuri:

 • activitatea oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se derulează, în principal, prin mijloace electronice şi prin corespondenţă, în condiţiile legii;
 • activitatea de lucru cu publicul la ghişeele instituţiei se derulează, în continuare, pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracţionat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spaţiile afectate lucrului cu publicul;
 • declaraţiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţiile pe proprie răspundere pot fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerţului; … word
 

sageata 05 noiembrie 2020
Noutăți legislative: intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

Începând cu data de 5 noiembrie 2020 intră în vigoare Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1018 din 02.11.2020, Partea I. Noile dispoziții legale prevăd:

 1. Înlăturarea cerinței cu privire la capitalul social minim de 200 RON la constituirea unei societăți cu răspundere limitată (SRL)

Art. 11 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 se modifică și are următorul cuprins: „Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată se divide în părți sociale egale”.

Valoarea capitalului social al unei societăți cu răspundere limitată (SRL) nu poate fi mai mică de 1 leu, având în vedere teza finală a art. 11 alin. (1) care stipulează faptul că acesta  se divide în părți sociale egale.”… word

 

sageata 22 septembrie 2020
Situaţii statistice la 31 august 2020
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 31 august 2020 … află mai multe

 

sageata 24 august 2020
Situaţii statistice la 31 iulie 2020
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 31 iulie 2020 … află mai multe

 

sageata 28 iulie 2020
Situaţii statistice la 30 iunie 2020
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 30 iunie 2020 … află mai multe

 

sageata 26 iunie 2020
Situaţii statistice la 31 mai 2020
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 31 mai 2020 … află mai multe

 

sageata 24 iunie 2020
Olivia Diana Morar, secretar de stat în Ministerul Justiției: „Acționăm pentru ca investitorii să poată înființa o firmă cu buletinul și actul constitutiv cât mai repede”

Ministerul Justiţiei şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului au demarat, în data de 22 iunie 2020, consultările pentru revizuirea legislaţiei în vederea simplificării și digitalizării procedurilor de înfiinţare a unei firme.
La lucrări au participat, din partea Ministerului Justiției, doamna secretar de stat Olivia Diana Morar și directorul general al ONRC, doamna Valentina Burdescu.

Cu această ocazie, au fost prezentate 30 de propuneri ale Ministerului Justiției și ONRC pentru revizuirea legislaţiei în vederea simplificării și digitalizării procedurilor de înfiinţare a unei firme (propunerile MJ și ONRC pot fi consultate aici).
Participanții au salutat aceste propuneri și au declarat că majoritatea acestora se află și pe lista lor de priorități. 

Acționăm pentru ca investitorii să poată înființa o firmă cu buletinul și actul constitutiv cât mai repede”, a subliniat, cu această ocazie, Olivia Diana Morar, secretar de stat în Ministerul Justiției.

În prima zi a dezbaterilor, au fost prezenți, alături de reprezenanții MJ și ONRC, reprezentanți ai Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România, Camerei de Comerţ Româno-Americane, Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane, Camerei de Comerţ Româno-Franceze, Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Academiei de Studii Economice din Bucureşti și Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

 

sageata 17 iunie 2020
Informare de presă cu privire la procesul de revizuire a legislației în vederea simplificării formalităților aferente înființării unei firme și înregistrării în registrul comerțului

Ministerul Justiției și Oficiul Național al Registrul Comerțului (ONRC) organizează o amplă consultare publică a mediului de afaceri și a asociațiilor profesionale, a profesiilor liberale, a mediului academic economic și a autorităților și instituțiilor publice cu un rol determinant în înființarea sau derularea unei afaceri. 
Aceste consultări se înscriu în procesul de revizuire a legislației în drept societar, obiectivul principal fiind reprezentat de simplificarea formalităților aferente înființării unei firme și înregistrării în registrul comerțului.
În acest sens, în perioada 22 – 23 iunie 2020, la sediul Ministerului Justiției, se vor desfășura întâlniri de lucru cu reprezentanții mediului de afaceri și asociațiilor profesionale, profesiilor liberale, mediului academic economic și autorităților și instituțiilor publice cu un rol determinant în înființarea sau derularea unei afaceri.

Programul consultărilor:

22 iunie 2020, ora 15,00:

 • Camera de Comerț Româno-Americană;
 • Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană;
 • Camera de Comerț Româno-Franceză;
 • Camera de Comerț și Industrie a României;
 • Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România;
 • Asociația Oamenilor de Afaceri din România;
 • Academia de Studii Economice din București;
 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.


23 iunie 2020, ora 15,00:

 • Camera Auditorilor Financiari din România;
 • Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;
 • Uniunea Națională a Barourilor din România;
 • Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;
 • Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România;
 • Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România;
 • Secretariatul General al Guvernului;
 • Ministerul Finanțelor Publice.

 

sageata 28 mai 2020
Situaţii statistice la 30 aprilie 2020
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 30 aprilie 2020 … află mai multe

 

sageata 24 aprilie 2020
Situaţii statistice la 31 martie 2020
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 31 martie 2020 … află mai multe

 

sageata 31 martie 2020
Situaţii statistice la 29 februarie 2020
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 29 februarie 2020 … află mai multe

 

sageata 13 martie 2020
Informare

Pentru prevenirea transmiterii virusului Coronavirus (COVID-19) și pentru limitarea răspândirii acestuia, în sediile Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/birourilor teritoriale se interzice accesul pentru:

 • persoanele cu privire la care autoritățile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea duratei acestora;
 • persoanele care au călătorit în ultimele 14 zile într-una dintre zonele de risc prevăzute în Lista regiunilor și localităților din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19, afișată pe pagina de Internet a Institutului Național de Sănătate Publică România, www.cnscbt.ro;
 • persoanele care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecție cauzată de COVID-19. ..... word
 

sageata 11 martie 2020
Informare

Pentru prevenirea transmiterii virusului Coronavirus (COVID-19) și pentru limitarea răspândirii acestuia, recomandăm utilizarea cu predilecţie a căilor de comunicare alternativă pentru depunerea cererilor la oficiile registrelor comerțului de pe lângă tribunale şi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv:

 • prin poștă, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire;
 • prin e-mail, semnate cu semnătură electronică calificată;
 • online, prin intermediul portalului de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului,  https://portal.onrc.ro, semnate cu semnătură electronică calificată. ..... word
 

sageata 09 martie 2020
Informare

Pentru prevenirea transmiterii virusului Coronavirus (COVID-19) și pentru limitarea răspândirii acestuia, recomandăm utilizarea cu predilecţie a căilor de comunicare alternativă pentru depunerea cererilor la oficiile registrelor comerțului de pe lângă tribunale şi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv:
prin poștă, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire;
online, prin intermediul portalului de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului, https://portal.onrc.ro ... word

 

sageata 24 februarie 2020
Situaţii statistice la 31 ianuarie 2020
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 31 ianuarie 2020. În perioada 01 - 31 ianuarie 2020 numărul radierilor a scăzut cu 29,06% față de aceeași perioadă a anului trecut … află mai multe

 

sageata 20 februarie 2020
INFORMARE referitoare la depunerea declaraţiei privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice,
conform Legii nr. 129/2019
În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Oficiul Național al Registrului Comerțului a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.  Potrivit art. 56 alin. (1) din actul normativ menționat, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, după cum urmează ... word

 

sageata 30 ianuarie 2020
Situaţii statistice la 31 decembrie 2019
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 31 decembrie 2019. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, numărul  profesioniştilor care şi-au suspendat activitatea a scăzut cu 22,16% comparativ cu anul 2018, cea mai mare scădere procentuală înregistrându-se în judeţele Galaţi (-39,79), Ialomiţa (-36,90) şi Buzău (-34,96) … află mai multe

 
 
Comunicate de presă
 
 
  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015 
  2014 
  2013
  2012
  2011 
  2010
  2009
  2008 
  2007
  2006
  2005
  2004
 
 
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.