Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

13 Aprilie 2021

portal

  

    • Specimenul de semnătură al administratorilor, membrilor directoratului, precum şi al altor persoane cu puteri de reprezentare a societăţii, în original, în formele prevăzute de lege.
    • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii se depun la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv şi pot fi date în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura sau în formă autentică la notarul public.
    • Dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor şi, după caz, a reprezentanţilor societăţilor, precum şi a persoanelor împuternicite în condiţiile legii să reprezinte regiile autonome sau organizaţiile cooperatiste se poate face prin prezentarea la registrul comerțului, de către avocat, a împuternicirii avocațiale care conține semnătura clientului, persoană fizică. Semnătura persoanei fizice trebuie dată personal în faţa avocatului şi va fi folosită în întreaga activitate a profesionistului.

IMPORTANT
Potrivit dispozițiilor dispozițiilor art. 1 din OUG nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, pe o perioadă de 9 luni de la data de 13.11.2020, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerţului. (model orientativ specimen)

Vă informăm că serviciul de poștă electronică de la ORCT Mureș nu funcționează în parametri optimi. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Având în vedere o serie de lucrări tehnice, serviciile online ale ORCT Ilfov sunt indisponibile în perioada 16 aprilie 2021 (ora 13:00) - 17 aprilie 2021. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient creat!