• Hotărârea organului statutar va cuprinde: denumirea profesionistului din străinătate şi forma juridică, registrul în care este înmatriculat profesionistul din străinătate, numărul de înmatriculare şi sediul social precum şi denumirea sucursalei, sediul sucursalei, persoanele împuternicite să reprezinte faţă de terţi şi în justiţie profesionistul din străinătate, limita puterilor conferite, obiectul de activitate ce urmează să se desfăşoare în cadrul sucursalei cu precizarea domeniului şi activităţii principale. Toate activităţile vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN, actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activităţi.
Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe