Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

12 Aprilie 2024

portal

portal

 

  • Art. 73 din Legea nr. 265/2022: (2) La cererea de înregistrare a sucursalei  se anexează:
    f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi.

  • Art. 84 din Legea nr. 265/2022: (4) Declaraţiile pe propria răspundere care se depun, potrivit legii, în susţinerea cererii de înregistrare pot avea formă de înscris sub semnătură privată şi pot fi depuse la oficiul registrului comerţului sau transmise prin servicii de poştă, curierat sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică calificată.

model orientativ declarație PF
model orientativ declaratie PJ

 
ÎNMATRICULĂRI - sucursale
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice (inclusiv serviciul de poștă electronică) de la ORCT Vrancea sunt temporar nefuncționale. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.