Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

31 Mai 2020

portal

  • Cererea va fi întocmită conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările efectuate prin Legea nr. 441/2006, referitoare la denumirea sucursalei, sediul, persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, limita puterilor conferite, precum şi domeniul şi activitatea principală codificate conform Nomenclatorului CAEN, actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activităţi.
  • Actul de înfiinţare a sucursalei poate fi autentificat de notarul public/ poate fi atestat de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată/ poate conţine darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistenţă din cadrul ORC/ poate fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului de înfiinţare a sucursalei este obligatorie în cazul SNC, SCS.
  • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau, după caz, decizia consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, prin care a fost înfiinţată sucursala, trebuie să cuprindă sediul secundar, obiectul de activitate, datele de identificare a persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala şi limita mandatului acordat (original).
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.