Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

Concursuri de angajare

 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

ORGANIZEAZĂ CONCURS  ÎN DATA DE  12.04.2018, ora 1700

URMĂTOARELE POSTURI VACANTE :

 

 

Afișare rezultate

concurs

contestație

 5 posturi - din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului 

(click aici)

(click aici)  

 2 posturi - din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

(click aici)

(click aici)

 3 posturi - din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov

(click aici)

(click aici)

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 05.04.2018 ora 1500
Locul de depunere a cerilor de înscriere și de desfășurare a concursului va fi la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului

 

 

 

Afișare rezultate

concurs

contestație

 7 posturi - din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale:

(click aici)

(click aici)

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 05.04.2018 ora 1500
Locul de depunere a cerilor de înscriere și de desfășurare a concursului va fi la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale unde se regăsește postul nominalizat

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

  • cerere de înscriere; (click aici);         
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie de pe certificatul de naştere şi dacă este cazul, de pe certificatul de  căsătorie
  • copie de pe actele de studii;
  • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute; (click aici);
  • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;          
  • curriculum vitae;
  • carnetul de muncă (copie) și raport per salariat din REVISAL (în original) însoțit de adeverințe de vechime din care să reiasă vechimea în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
  • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

 

Precizarea :  încadrarea și stabilirea drepturilor salariale pentru candidații care vor fi declarați admiși se va face în funcție de vechimea în specialitate, vechimea în muncă și vechimea în funcție ce vor fi stabilite pe baza documentelor justificative, în conformitate cu prevederile Legii – cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 

Bibliografia  de concurs pentru ocuparea posturilor vacante se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile: oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/ sediul Oficiul Național al Registrului Comerțului

  

ORCT

Domeniu

Nr. de posturi

Postul scos la concurs

Compartimentul

Bibliografia

Afișare rezultate

Contestații

O.N.R.C.

IT

4

specialist IT

1 post din cadrul Direcției BPI – Serviciul asistență tehnică BPI

1 post din cadrul Direcției IT - Biroul baze de date

1 post din cadrul Direcției IT – Serviciul strategie și securitate informatică

1 post din cadrul Direcției valorificare date, registrul comerțului  -  Biroul furnizare informații

(clik aici)

Proba practică

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

B.P.I.

1

referent asistent

Direcția B.P.I. –

Serviciul editare B.P.I.

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

București

JURIDIC

1

consilier juridic specialist

Serviciul juridic –

Biroul juridic

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

1

referent specialist

Serviciul Biroul unic –

Biroul înmatriculări 

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Ilfov

B.P.I.

1

consilier juridic specialist

Serviciul  B.P.I.

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

JURIDIC

1

Consilier juridic specialist

Serviciul Biroul unic

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

1

Referent asistent

Serviciul Biroul unic

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Arad

B.P.I.

1

Consilier juridic specialist

Biroul B.P.I.

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Argeș

ECONOMIC

1

inspector specialist

Compartimentul economic

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Brașov

JURIDIC

1

Consilier juridic specialist

Biroul unic

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Caraș-Severin

JURIDIC

1

Consilier juridic specialist

Biroul unic

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Covasna

JURIDIC

1

Consilier juridic specialist

Biroul unic

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Giurgiu

JURIDIC

1

Consilier juridic specialist

Compartimentul juridic  

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Timiș

JURIDIC

1

Consilier juridic specialist

Biroul juridic 

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție in cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.