Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

Concursuri de angajare

 

Anunț privind Concursul pentru ocuparea postului de referent specialist BPI din data de 16.01.2017.

 

 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

SCOATE LA CONCURS  ÎN DATA DE  16.01.2017, ora 1700

URMĂTOARELE POSTURI VACANTE :

 

 

Bibliografie, rezultate, contestații

Oficiul Național al Registrului Comerțului  - 29 posturi

(click aici)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București – 20  posturi 

(click aici)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov – 11 posturi  

(click aici)

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 11.01.2017 ora 1500

 

Locul de depunere a cerilor de înscriere și de desfășurare a concursului va fi la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului

 

Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale  - 108 posturi:

Bibliografie, rezultate, contestații

a). Biroului BPI  - 81 posturi vacante

(click aici)

b). Compartimentul Biroul unic – 14  posturi vacante

(click aici)

c). Compartimentul juridic – 8  posturi vacante

(click aici)

d). Compartimentul registrul comerțului – 5  posturi vacante

(click aici)

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 11.01.2017 ora 1500

 

Locul de depunere a cerilor de înscriere și de desfășurare a concursului va fi la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale unde se regăsește postul nominalizat

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

  • cerere de înscriere (click aici);
  • curriculum vitae;
  • copie de pe actele de studii;
  • copie de pe actele de calificare;
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie de pe certificatul de naștere;
  • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
  • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute (click aici);
  • copie de pe:  carnetul de muncă și raport  per salariat din REVISAL însoțit de adeverințe de vechime;
  • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

 

Bibliografia  de concurs pentru ocuparea posturilor vacante se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile: oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/ sediul Oficiul Național al Registrului Comerțului

 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție in cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.