Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

17 August 2022

portal

 

 

ANUNŢ

privind examenul de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, pe posturi de execuţie, urmare absolvirii unei forme superioare de învăţământ

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare, pe posturi de execuţie, urmare absolvirii unei forme superioare de învăţământ (studii superioare de lungă durată) în domeniul: juridic (specializarea juridică), economic (specializarea contabilitate/finanțe bănci), informatic (specializarea informatică) sau un colegiu de 3 ani (studii superioare de scurtă durată) în domeniul informatic (specializarea informatică) a personalului contractual din cadrul ONRC sediul central si din cadrul Oficiilor Registrului Comerțului de pe lângă Tribunale,
în data
de 12 DECEMBRIE  2018, ora 16.45.

 

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 04 decembrie 2018, ora 16.00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la şeful ierarhic superior.

La cererile de înscriere la examen vor fi ataşate referatele de promovare întocmite de şeful ierarhic superior şi avizate de directorul ORCT/direcţiei ONRC, urmând a fi  centralizate pe domenii de activitate şi transmise în original imediat după expirarea termenului de înscriere la SRU – ONRC.

Examenul se va desfăşura la sediul fiecărui ORCT unde salariaţii îşi desfăşoară activitatea, iar pentru salariaţii ORCT IF şi ORCT BUCUREŞTI la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului

Tematica şi bibliografia de examen sunt stabilite pentru următoarele domenii de activitate:

  1. Juridic (click aici)
  2. Buletinul procedurilor de insolvenţă (click aici)
  3. IT 
       - Informatician ORCT - RC (click aici)
       - Informatician ORCT - BAR (click aici)
       - Specialist IT ORCT BU (click aici)
  4. Economic (click aici)

            Examenul de promovare, pe posturi de execuţie, urmare absolvirii unei forme superioare de învăţământ a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.