Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

17 August 2022

portal

 

ANUNŢ

privind reluarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în grad/treaptă profesională
imediat superioară celui/celei deţinut/deţinută

 

             

            Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează reluarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sau în treaptă profesională imediat superioară celei deţinute a personalului contractual din cadrul ORCT BUCUREŞTI, în data de 13 NOIEMBRIE  2018, ora 16.45.

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREŞTI, până la data de 05 noiembrie 2018, ora 16.00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la şeful ierarhic superior.

La cererile de înscriere la examen vor fi ataşate referatele de promovare întocmite de şeful ierarhic superior şi avizate de directorul ORCT/direcţiei ONRC, urmând a fi  centralizate pe domenii de activitate şi transmise în original imediat după expirarea termenului de înscriere la SRU – ONRC.

Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREŞTI.

Tematica şi bibliografia de examen sunt stabilite pentru următoarele domenii de activitate:

a)      Juridic (click aici)

b)      Buletinul procedurilor de insolvenţă (click aici)

c)      IT (click aici)

d)      Economic (click aici)

Examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului ORCT Bucureşti constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

        

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.