ANUNŢ

privind examenul de promovare a personalului contractual, din cadrul Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, în grad/treaptă
profesională imediat superioară celui/celei deţinut/deţinută


Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sau în treaptă profesională imediat superioara celei deţinute, a personalului contractual din cadrul ONRC sediul central și din cadrul ORCT în data de 14 noiembrie 2017,ora 16:45.

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea până la data de 06 noiembrie 2017, ora 16:00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la şeful ierarhic superior.

La cererile de înscriere la examen vor fi ataşate referatele de promovare întocmite de şeful ierarhic superior şi avizate de directorul ORCT/direcţiei ONRC, urmând a fi centralizate pe domenii de activitate şi transmise în original imediat după expirarea termenului de înscriere la SRU - ONRC.

Examenul se va desfăşura la sediul fiecărui ORCT unde îşi desfăşoară activitatea salariaţii, iar salariaţii ORCTB si ONRC la sediul Oficiului National al Registrului Comerţului

Tematica și bibliografia de examen este stabilită pentru următoarele domenii de activitate:


a) Juridic (click aici)
b) Buletinul procedurilor de insolvenţă (click aici)
c) IT (click aici)
d) Economic (click aici)

Examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participare la examen se vor comunica candidaţilor prin afişarea pe pagina de Internet şi prin afişare la sediul fiecărui ORCT, până la data de 09 noiembrie 2017.

Vă informăm că serviciul "Verificare disponibilitate și rezervare denumire online" disponibil pe https://portal.onrc.ro va fi suspendat temporar, până la data de 27 mai 2019, în intervalul orar 08:00 - 18:00, în vederea asigurării verificării planurilor de afaceri din programul de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii Start-up Nation 2018. În această perioadă puteți utiliza ca alternativă depunerea, prin portalul ONRC, a formularului online privind verificarea disponibilității și rezervarea denumirii (în acest caz este necesară utilizarea unei semnături electronice). Vă mulțumim pentru înțelegere!