Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

19 Octombrie 2021

portal

 

Rezultatele obținute în urma susținerii examenului de promovare organizat în data de 24.11.2016
Domeniul BPI
Domeniul economic
Domeniul IT
Domeniul juridic

Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare organizat în data de 24.11.2016 (click aici)

 

 

ANUNŢ

privind examenul de promovare a personalului contractual, din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, în grad/treaptă profesională imediat superioară celui/celei deţinut/deţinută

  

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sau în treaptă profesională imediat superioară celei deţinute, a personalului contractual din cadrul ONRC sediul central si din cadrul ORCT în data de 24 noiembrie 2016,ora 16,45 pentru următoarele posturi:

  1. Referent specialist debutant, gradul II şi gradul I
  2. Inspector specialist debutant, gradul II şi gradul I
  3. Specialist IT debutant, gradul II şi gradul I
  4. Referent SSD debutant, gradul II şi gradul I
  5. Consilier juridic specialist debutant, gradul II şi gradul I
  6. Referent asistent debutant, gradul II şi gradul I
  7. Auditor gradul II

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul ONRC şi ORCT “pentru participarea la examenul de promovare în grade şi trepte profesionale, salariaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) Au dobândit o vechime în specialitate de minimum 1 an pentru promovarea în gradul/treapta imediat superioară celei de debutant sau minim 3 ani pentru fiecare dintre gradele/treptele următoare.

b) Au obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale calificativele „foarte bine” cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate sau, după caz, calificativul „foarte bine” în anul de debut în profesie.

c) Au fost propuşi pentru promovare printr-un referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior şi aprobat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea până la data de 16 noiembrie 2016, ora 13,00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la şeful ierarhic superior.

La cererile de înscriere la examen vor fi ataşate referatele de promovare întocmite de şeful ierarhic superior şi avizate de directorul ORCT/direcţiei ONRC, urmând a fi  centralizate pe domenii de activitate şi transmise în original imediat după expirarea termenului de înscriere la SRU – ONRC.

Examenul se va desfăşura la sediul fiecărui ORCT şi la sediul ONRC unde îşi desfăşoară activitatea salariaţii.

 

Tematica şi bibliografia de examen este stabilită pentru următoarele domenii de activitate:

a) Juridic  

- consilier juridic specialist la Direcţia contencios şi la compartimentele Registrul Comerţului şi Biroul Unic ONRC/ORCT (click aici)

- referent specialist la ORCT RC si BU (click aici)

- referent asistent la ORCT RC si BU (click aici)

- auditor de registru la Serviciul Audit public intern (click aici)

- referent specialist la Serviciul Corpul de inspecţie generală (click aici)

- referent specialist la Biroul comunicare şi relaţii internaţionale (click aici)

b) Buletinul procedurilor de insolvenţă

- consilier juridic specialist (click aici)

- referent specialist (click aici)

- referent asistent (click aici)

c) IT  

- specialist IT (click aici)

d) Economic

- inspector specialist (click aici)

- referent asistent (click aici)

 

Examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

Rezultatele verificării  îndeplinirii condiţiilor pentru participare la examen se vor comunica candidaţilor prin afişarea pe pagina de internet şi prin afişare la sediul fiecărui ORCT, până la data de 21 noiembrie 2016.

 
 
 
Rezultatele obtinute de candidatii participanti la examenul de promovare
Domeniul IT - proba scrisă
 
REZULTATELE CONTESTATIILOR depuse in urma participarii la examenul de promovare
Domeniul juridic
Domeniul economic ORCT CS ORCT MS
 
Rezultatele obținute urmare susținerii examenului de promovare din data de 27.10.2016
Domeniul IT - cei care au fost declarați admiși vor susține proba scrisă miercuri 2 noiembrie 2016, ora 16:45
 
Rezultatele verificării actelor pentru examenul de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învățământ pentru salariații care au depus cerere de participare

Domeniul BPI

Domeniul DMCOA

Domeniul economic

Domeniul IT

Domeniul juridic

ANUNŢ

 

privind examenul de promovare a salariaţilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai
oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, pe posturi de execuţie, urmare absolvirii
unei forme superioare de învăţământ, prin transformarea postului

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învăţământ, a salariaţilor din cadrul ONRC sediul central si din cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul, în data de 27 octombrie 2016, ora 16:45.

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 19 octombrie 2016, ora 16:00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la secretarul comisiei din cadrul ORCT.

Examenul se va desfăşura la sediul Oficiul Național al Registrului Comerțului şi la sediul fiecărui ORCT, unde salariaţii îşi desfăşoară activitatea.

Tematica şi bibliografia de examen este stabilită pentru următoarele domenii de activitate:

ONRC / ORCT
a) Juridic (click aici)
b) Buletinul procedurilor de insolvenţă (click aici)
c) IT (click aici)
d) Economic (click aici)
e) Organizare arhivă (click aici)

Examenul de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învăţământ a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

Pentru funcţia de specialist IT examenul constă în probă practică, iar candidaţii declaraţi admişi vor putea participa la proba scrisă.

Pentru funcţia de muncitor necalificat examenul constă în probă practică

Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participare la examen se vor comunica candidaţilor prin afişarea pe pagina de internet, până la data de 24 octombrie 2016.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.