Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

19 Octombrie 2021

portal

 
Rezultatele obtinute de candidatii participanti la examenul de promovare
Domeniul IT - proba scrisă
 
REZULTATELE CONTESTATIILOR depuse in urma participarii la examenul de promovare
Domeniul juridic
Domeniul economic ORCT CS ORCT MS
 
Rezultatele obținute urmare susținerii examenului de promovare din data de 27.10.2016
Domeniul IT - cei care au fost declarați admiși vor susține proba scrisă miercuri 2 noiembrie 2016, ora 16:45
 
Rezultatele verificării actelor pentru examenul de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învățământ pentru salariații care au depus cerere de participare

Domeniul BPI

Domeniul DMCOA

Domeniul economic

Domeniul IT

Domeniul juridic

ANUNŢ

 

privind examenul de promovare a salariaţilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai
oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, pe posturi de execuţie, urmare absolvirii
unei forme superioare de învăţământ, prin transformarea postului

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învăţământ, a salariaţilor din cadrul ONRC sediul central si din cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul, în data de 27 octombrie 2016, ora 16:45.

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 19 octombrie 2016, ora 16:00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la secretarul comisiei din cadrul ORCT.

Examenul se va desfăşura la sediul Oficiul Național al Registrului Comerțului şi la sediul fiecărui ORCT, unde salariaţii îşi desfăşoară activitatea.

Tematica şi bibliografia de examen este stabilită pentru următoarele domenii de activitate:

ONRC / ORCT
a) Juridic (click aici)
b) Buletinul procedurilor de insolvenţă (click aici)
c) IT (click aici)
d) Economic (click aici)
e) Organizare arhivă (click aici)

Examenul de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învăţământ a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

Pentru funcţia de specialist IT examenul constă în probă practică, iar candidaţii declaraţi admişi vor putea participa la proba scrisă.

Pentru funcţia de muncitor necalificat examenul constă în probă practică

Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participare la examen se vor comunica candidaţilor prin afişarea pe pagina de internet, până la data de 24 octombrie 2016.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.