Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

Concursuri de angajare

 

 

Susţinerea probei scrise pentru candidaţii declaraţi admişi la proba practică din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de mai jos, va avea loc în data de 20.01.2015, ora 13,00, la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.   

 

Sef serviciu

Serviciul asistenta tehnica si publicare BPI - Direcția IT

Sef serviciu

Serviciul administrare date, aplicații si  servicii informatice - Direcția IT

Sef birou

Biroul baze de date - Direcția IT

Sef birou

Biroul securitate informatica - Direcția IT

Specialist IT

Biroul baze de date - Direcția IT

Specialist IT

Serviciul strategie si securitate informatica - Direcția IT

 

 

 

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

I. Posturi vacante la ONRC- sediul central:

- 1 post de director (click aici) la Direcția tehnologia informației;

- 1 post de șef serviciu (click aici) la Serviciul metodologie registrul comerțului – Direcția contencios;

- 1 post de șef serviciu (click aici) la Serviciul achiziții publice și proiecte – Direcția economică;

- 1 post de șef serviciu (click aici) la Serviciul resurse umane;

- 1 post de șef serviciu (click aici) la Serviciul asistență tehnică și publicare BPI – Direcția BPI;

- 1 post de șef serviciu (click aici) la Serviciul administrare date, aplicații și servicii informatice - Direcția tehnologia informației;

- 1 post de șef birou (click aici)  la Biroul misiuni de audit; 

- 1 post de șef birou (click aici)  la Biroul comunicare și relații internaționale;

- 1 post de șef birou (click aici)  la Biroul avizare și reprezentare – Direcția contencios; 

- 1 post de șef birou (click aici)  la Biroul asistență și strategie anticorupție – Direcția contencios; 

- 1 post de șef birou (click aici)  la Biroul derulare achiziții publice – Direcția economică; 

- 1 post de șef birou (click aici)  la Biroul proiecte – Direcția economică; 

- 1 post de șef birou (click aici)  la Biroul baze de date – Direcția tehnologia informației;

- 1 post de șef birou (click aici)  la Biroul securitate informatică – Direcția tehnologia informației;

- 1 post de consilier juridic specialist (click aici)  la Serviciul audit public intern;

- 1 post de referent specialist (click aici)  la Serviciul organizare – Direcția managementul calității, organizare, arhivă;

- 1 post de specialist IT (click aici)  la Biroul baze de date – Direcția tehnologia informației;

- 1 post de specialist IT (click aici)  la Serviciul strategie și securitate informatică – Direcția tehnologia informației;

- 2 posturi de referent asistent (click aici)  la Biroul furnizare informații – Direcția valorificare date, registrul comerțului;

 

Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 15.01.2015, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.01.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

 

II. Posturi vacante la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale:

1. Posturi vacante la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București:

- 1 post de șef serviciu (click aici)  la Serviciul biroul unic;

- 1 post de șef birou (click aici)  la Biroul înmatriculări; 

- 1 post de șef birou (click aici)  la Biroul mențiuni; 

- 1 post de șef birou (click aici)  la Biroul juridic; 

- 1 post de consilier juridic specialist (click aici)  la Biroul înmatriculări;

- 1 post de referent asistent (click aici)  la Biroul mențiuni;

- 1 post de referent asistent (click aici)  la Biroul editare, listare, eliberare documente de înregistrare;

Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 15.01.2015, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.01.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

2. Postul vacant de referent asistent (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba în data de 15.01.2015, ora 10,00.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.01.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba.

 3. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul juridic – BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș în data de 15.01.2015, ora 10,00.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.01.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.

 4. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul juridic – BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în data de 15.01.2015, ora 10,00.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.01.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

 5. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud:

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud, în data de 15.01.2015, ora 10,00.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.01.2015 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud.

 6Postul vacant de referent specialist (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța:

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, în data de 15.01.2015, ora 10,00.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.01.2015 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

 7. Posturi vacante la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița

- 2 posturi de consilier juridic specialist (click aici)  la Compartimentul juridic - BPI;

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, în data de 15.01.2015, ora 10,00.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.01.2015 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

 8. Postul vacant de inspector specialist (click aici) la Compartimentul economic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu:

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în data de 15.01.2015, ora 10,00.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.01.2015 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

 9. Posturi vacante la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov:

- 1 post de șef serviciu (click aici)  la Serviciul registrul comerțului; 

- 1 post de șef serviciu (click aici)  la Serviciul biroul unic; 

Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 15 01.2015, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.01.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

 10. Post vacant de inspector specialist (click aici) la Compartimentul economic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, în data de 15.01.2015, ora 10,00.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.01.2015 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

 11. Post vacant de inspector specialist (click aici) la Compartimentul economic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui, în data de 15.01.2015, ora 10,00.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.01.2015 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

- cerere de înscriere;          

- copie de pe actul de identitate;

- copie de pe certificatul de naştere şi dacă este cazul, de pe certificatul de  căsătorie;

- copie de pe actele de studii;

- declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute;

- copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

- curriculum vitae;

- copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;

- adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

 

Cerințele pentru ocuparea posturilor, tematica și bibliografia de concurs se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/sediul ONRC.

 

          OBSERVAŢIE:   Pentru postul de şef birou misiuni de audit din cadrul ONRC- sediul central, candidaţii trebuie să obţină în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 1511/C/16.04.2014 un aviz favorabil de la şeful serviciului de audit public intern din Ministerul Justiţiei.

Pentru obţinerea avizului, candidaţii vor depune la secretariatul SAPI – MJ în data de 12.01.2014 un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- Curriculum vitae;

- Minim două scrisori de recomandare de la persoane calificate, prin care să li se ateste calităţile profesionale, manageriale şi morale;

- O lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea auditului public intern într-o entitate publică din domeniul căreia îi aparţine entitatea unde candidează;

- Declaraţie privind respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;

În cazul în care avizul este nefavorabil, candidatul respectiv nu poate participa la concursul organizat pentru ocuparea acestui post.

Depunerea dosarelor se va face de către toţi candidaţii în data de 12.01.2015, la o oră ce va fi anunţată, aceştia urmând a fi însoţiţi de un reprezentant  al Serviciului audit intern de la ONRC.  

 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.