Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Iunie 2024

portal

portal

 

Stabilirea sediului unui PFA: ce documente sunt necesare?

 Ce se întâmplă cu denumirea PFA-ului dacă vă schimbaţi numele?

 

Dacă doriţi să vă înregistraţi ca Persoană Fizică Autorizată, trebuie să ţineţi cont de anumite obligaţii la  stabilirea sediului profesional/secundar.

În primul rând, avizul/acceptul vecinilor pentru schimbarea destinaţiei imobilelor de locuinţe, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, faţă de destinaţia iniţială, este obligatoriu în cazurile prevăzute de Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

De asemenea, la cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării PFA trebuie ataşate documente care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/secundar, în copie legalizată, precum:

  • contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, în cazul proprietarului/locatorului persoană fizică);
  • contract de comodat;
  • certificat de moştenitor;
  • contract de vânzare – cumpărare;
  • declaraţie de luare în spaţiu;
  • orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului.

Aceleași formalități sunt necesare și în cazul înregistrării sediului profesional/secundar al întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale.

Atenție! În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţă acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare, cu excepţia activităţilor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a) - c) şi g), care se acordă gratuit, respectiv:

  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
  • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Pentru informații privind pașii necesari înregistrării în registrul comerţului, înregistrării fiscale şi autorizării funcţionării persoanei fizice autorizate, accesaţi:
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa

Pentru informații privind pașii necesari înregistrării în registrul comerţului a modificărilor persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, accesați: http://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-fizice/ghid-modificari-pfa-ii-if

Legislație:

  • Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare
  • Punctul 1.1.2, Anexa OUG nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.