Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

02 Decembrie 2022

portal

 

Documentele necesare menționării în registrul comerțului pot fi depuse online

 

 

Deţineţi o firmă şi trebuie să menționați în registrul comerțului o serie de acte supuse acestei obligații legale?

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, prin înregistrarea în registrul comerţului se înţelege înmatricularea profesioniștilor prevăzuți la art. 2 din același act normativ, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului.
În acest sens, dispozițiile art. 11 alin. (1) din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C./2008, statuează că prin înregistrare în registrul comerţului se înţelege:
- înmatricularea profesioniștilor, persoane fizice sau juridice, precum şi a persoanelor pentru care legi speciale dispun în acest sens;
- înscrierea de menţiuni privind modificarea statutului/ actului constitutiv al persoanei şi privind activitatea acesteia, precum şi a celor prevăzute de art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- radierea înmatriculărilor şi menţiunilor efectuate;
- menţionarea actelor şi faptelor care nu presupun modificarea statutului/actului constitutiv al persoanei şi nici a înregistrărilor anterioare.

Având în vedere prevederile legale mai sus enunțate, în vederea menționării în registrul comerțului a actelor şi faptelor care nu presupun modificarea statutului/actului constitutiv al persoanei şi nici a înregistrărilor anterioare puteți depune cererea de depunere şi/sau menţionare acte, precum şi documentele necesare în susţinerea acesteia direct la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde se află situat sediul social al firmei, la ghişeu sau prin poștă, dar aveţi şi posibilitatea de a depune aceste documente online, prin intermediul portalului de servicii al ONRC, https://portal.onrc.ro. Pentru accesarea acestei platforme electronice, trebuie să vă creaţi un cont de utilizator, ulterior având acces gratuit sau contra cost, funcţie de tipul serviciului.
Astfel, pentru depunerea online a documentelor necesare înregistrării depunerii, în vederea menționării în registrul comerțului, a acestora, trebuie accesată secţiunea “Alte înregistrări în RC” pentru a fi completată cererea aferentă. Primul pas în depunerea unei cereri de depunere şi/sau menţionare acte este selectarea ORCT-ului către care aceasta va fi transmisă, fiind urmat de completarea cu:

  • datele solicitantului şi ale împuternicitului acestuia (dacă este cazul);
  • datele profesionistului;
  • adresa sediului social al profesionistului şi datele de contact (cel puţin telefon);
  • obiectul cererii:
  • datele persoanei alese pentru comunicări, fiind necesară inclusiv alegerea modului de comunicare a documentelor care atestă efectuarea înregistrării în registrul comerţului.

Ulterior îndeplinirii etapelor mai sus menţionate, se ataşează fişierele care conţin documentele depuse în susţinerea cererii şi se generează fişierul PDF care conţine cererea completată.
Atenţie: Descărcarea pe calculatorul personal a fişierului generat în format PDF este obligatorie, fiind necesară semnarea electronică a acestuia. Așadar, utilizatorul trebuie să fie client PKI cu certificat digital calificat (Oficiul Național al Registrului Comerțului acceptă toate certificatele digitale calificate emise de firmele de profil acreditate de MCSI). Semnătura electronică asigură autenticitatea provenienţei expeditorului, precum şi integritatea datelor transmise, fiind pentru documentele electronice ceea ce este o semnătură olografă pentru documentele tipărite.

IMPORTANT: Manualul de utilizare a sistemului online de înregistrare a cererilorpoate fi accesat la adresa de internet https://portal.onrc.ro Ghiduri de completare formulare Registrul Comerţului, unde pot fi consultate ghidurile de completare formulare Registrul Comerțului.
Pentru ghidul de completare a cererii de depunere şi/sau menţionare acte şi de transmitere a documentelor depuse în susţinerea acesteia, click aici.
De asemenea, informații referitoare la documentele necesare, taxa şi tariful pentru operaţiunile de depunere şi/sau menţionare acte în registrul comerţului pentru o societate, pot fi găsite accesând website-ul instituției, www.onrc.ro, secţiunea, Menţiuni - Persoane Juridice.

Ulterior completării on-line şi a expedierii către registrul comerţului a cererii de depunere şi/sau menţionare acte, datele cuprinse în aceasta sunt preluate şi procesate, iar nota de calcul aferentă operaţiunilor solicitate şi eventualele observaţii se vor comunica solicitantului în cadrul contului acestuia din portal, la secțiunea CERERILE MELE.
În ceea ce priveşte modalitatea de plată, ca urmare a utilizării serviciilor online, aceasta poate fi efectuată prin numerar la casieria oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, prin ordin de plată (OP) sau online prin intermediul portalului dedicat. În cazul în care se va opta pentru plata prin trezorerie, dovada se va scana şi se va transmite online către beneficiar, respectiv oficiul registrului comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.