Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Iunie 2022

portal

 

  • Cererea de radiere a persoanei fizice autorizate şi a întreprinderii individuale se face de persoana fizică titulară a PFA/II personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală şi autentică sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.
  • Cererea de radiere a întreprinderii familiale se face de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau împuternicitul acestuia, cu procură specială/generală şi autentică sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.
  • Cererea de radiere din registrul comerțului a unei PFA/II/IF, însoțită de copia certificată conform cu originalul a actelor doveditoare, după caz,  poate fi formulată și de către orice persoană interesată, în condițiile legii.
 
DIZOLVĂRI/LICHIDĂRI/RADIERI - persoane fizice
 
 
 
 
 
 
 
 
Vă informăm că, în perioada 27.06 - 01.07.2022, în cadrul Biroului Teritorial Pașcani al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Cererile de înregistrare și înscrisurile prevăzute de lege pot fi depuse prin mijloace electronice, prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului https://portal.onrc.ro sau prin poștă electronică la adresa de e-mail transmiterecereri@is.onrc.ro, sau pot fi transmise prin poștă/curier ori după caz, pot fi depuse la ghișeu la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, situat în municipiul Iași, Str. Gândul nr. 2A, Cod poștal 700127, tel: 0232.254.400 și fax: 0232.276.334.      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.