Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

Concursuri de angajare

 

A N U N Ţ

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

ORGANIZEAZĂ CONCURS  ÎN DATA DE  15.06.2017, ora 1700

URMĂTOARELE POSTURI VACANTE :

 

 

Bibliografie, rezultate, contestații

  8 posturi (click aici) din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului 

(click aici)

16 posturi (click aici) din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

  6 posturi (click aici) din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 12.06.2017 ora 1500

Locul de depunere a cerilor de înscriere și de desfășurare a concursului va fi la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului

 

 

 

Bibliografie, rezultate, contestații

85 posturi din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale: 

(click aici)

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 12.06.2017 ora 1500

Locul de depunere a cerilor de înscriere și de desfășurare a concursului va fi la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale unde se regăsește postul nominalizat

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

  • cerere de înscriere; (click aici);         
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie de pe certificatul de naştere şi dacă este cazul, de pe certificatul de  căsătorie
  • copie de pe actele de studii;
  • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute; (click aici);
  • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;          
  • curriculum vitae;
  • carnetul de muncă (copie) și raport per salariat din REVISAL (în original) însoțit de adeverințe de vechime din care să reiasă vechimea în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
  • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

Bibliografia  de concurs pentru ocuparea posturilor vacante se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile: oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/ sediul Oficiul Național al Registrului Comerțului

 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție in cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.