Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

Concursuri de angajare

 

ANUNȚ - privind Concursul pentru ocuparea postului vacant de referent specialist din data de 10.11.2016

 

Oficiul Național al Registrului Comerțului organizează concurs în data de 10.11.2016, ora 1645 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 04.11.2016 ora 1300

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

  • cerere de înscriere (click aici);
  • curriculum vitae;
  • copie de pe actele de studii;
  • copie de pe actele de calificare;
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
  • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute (click aici);
  • copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
  • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

Cerințele pentru ocuparea posturilor, tematica și bibliografia de concurs se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile: oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/ sediul ONRC

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

  

LOCUL DEPUNERII DOSARELOR DE INSCRIERE

ȘI DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

POSTUL VACANT SCOS LA CONCURS

BIBLIOGRAFIA

AFIȘARE REZULTATE

ORCT

COMPARTIMENT

FUNCȚIA

NR. POSTURI

La sediul

Oficiului Național al Registrului Comerțului

Oficiul Național al Registrului Comerțului

Direcția contencios - Biroul asistență și strateg. anticorupție

Consilier juridic specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Direcția economic - Serviciul achiziții publice și proiecte

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Direcția economică – Biroul proiecte

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Direcția economică

Referent asistent

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Serviciul resurse umane

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Direcția managementul calității, organizare, arhivă - Serviciul organizare

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Direcția valorificare date din registrul comerțului -  Biroul furnizare informații

Referent specialist

1

(click aici)

Nu s-a inscris niciun candidat

Specialist IT

1

(click aici)

 Nu s-a inscris niciun candidat

Direcția IT - Biroul rețele comunicații

Specialist IT

1

(click aici)

(probă practică)
(probă scrisa)(contestație)

Referent asistent

1

(click aici)

(probă practică)
(probă scrisa)(contestație)

Direcția IT - Serviciul strategie și securitate inf.

Specialist IT

1

(click aici)

(probă practică)
(probă scrisa)(contestație)

Direcția BPI - Serviciul procesare acte de procedură BPI

Referent specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Direcția BPI - Serviciul editare BPI

Referent specialist

4

(click aici)

rezultatele sunt afișate global la Direcția BPI - Serviciul procesare acte de procedură BPI

Direcția BPI - Serviciul asistență juridică BPI

Consilier juridic specialist

11

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Direcția BPI - Serviciul asistență tehnică BPI

Referent specialist

2

(click aici)

(proba practică)
(probă scrisa)(contestație)

Direcția BPI - Serviciul furnizare BPI

Referent specialist

2

(click aici)

rezultatele sunt afișate global la Direcția BPI - Serviciul procesare acte de procedură BPI

București

Biroul înmatriculări

Consilier juridic specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul mențiuni

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

rezultatele sunt afișate global la Biroul înmatriculări - postul consilier juridic specialist

Referent specialist

1

(click aici)

rezultatele sunt afișate global la Biroul înmatriculări - postul referent specialist

Biroul editare, listare, eliberare documente de înregistrare

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

rezultatele sunt afișate global la Biroul înmatriculări - postul consilier juridic specialist

Referent specialist

1

(click aici)

rezultatele sunt afișate global la Biroul înmatriculări - postul referent specialist

Biroul valorificare date

Referent specialist

2

(click aici)

rezultatele sunt afișate global la Biroul înmatriculări - postul referent specialist

Referent asistent

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul validare acte insolvență

Consilier juridic specialist

5

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul înregistrare acte insolvență

Referent specialist

4

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul administrare rețele

Referent specialist

1

(click aici)

 Nu s-a inscris niciun candidat

Ilfov

Serviciul BPI

Consilier juridic specialist

6

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

3

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul juridic

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Compartimentul economic 

Inspector specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba

Alba

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)(contestație 1)(contestație 2)

Biroul unic

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad

Arad

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

 Nu s-a inscris niciun candidat

Compartimentul economic

Inspector specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș

Argeș

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău 

Bacău

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor  

Bihor

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița - Năsăud   

Bistrița - Năsăud 

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani    

Botoșani  

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov    

Brașov

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul unic

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Serviciul registrul comerțului

Specialist IT

1

(click aici)

(proba practică)
(probă scrisa)(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila      

Brăila   

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău     

Buzău

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași     

Călărași

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin     

Caraș-Severin

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Compartimentul Biroul unic 

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj      

Cluj

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul juridic

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța      

Constanța

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Compartimentul economic  

Inspector specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna    

Covasna

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Compartimentul juridic

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița

Dâmbovița

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj      

Dolj

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

3

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați      

Galați

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul juridic

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj       

Gorj

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Compartimentul economic  

Inspector specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu

Giurgiu

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Compartimentul Biroul unic

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

Rezultatele sunt afișate global la Compartimentul juridic - postul consilier juridic specialist

Compartimentul juridic

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul registrul comerțului

Referent asistent

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita        

Harghita

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul unic    

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara 

Hunedoara 

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița      

Ialomița

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași      

Iași

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Serviciul registrul comerțului

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș       

Maramureș

Compartimentul juridic

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul BPI

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți        

Mehedinți

Compartimentul juridic

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul BPI

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș        

Mureș

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț         

Neamț

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt          

Olt

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova          

Prahova

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare          

Satu Mare

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj        

Sălaj

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul registrul comerțului

Specialist IT

1

(click aici)

(proba practică)
(contestație)
(probă scrisa)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu

Sibiu

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava         

Suceava

Compartimentul juridic

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman           

Teleorman

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

 Nu s-a inscris niciun candidat

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș           

Timiș

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

2

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea        

Tulcea

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Compartimentul economic  

Inspector specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui            

Vaslui

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea            

Vâlcea

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea            

Vrancea

Biroul BPI

Consilier juridic specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Referent specialist

1

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.