Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal


A N U N Ţ

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale:

1. Posturi vacante la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București:

 • 1 post de șef serviciu (click aici)  la Serviciul BPI;
 • 1 post de consilier juridic specialist (click aici)  la Biroul mențiuni;
 • 1 post de referent asistent (click aici)  la Biroul editare, listare, eliberare documente de înregistrare;
 • 1 post de referent asistent (click aici)  la Biroul editare, listare, eliberare documente de înregistrare, cu desfășurarea activității la Serviciul arhiva electronică din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 25.05.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 19.05.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

 

2. Posturile vacante de referent specialist (click aici) la Biroul unic şi de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita, cu locul de muncă la Biroul teritorial Odorheiul Secuiesc

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita în data de 25.05.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 19.05.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita.

 

3. Post vacant de referent asistent (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara;

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în data de 25.05.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 19.05.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

 

4. Post vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ;

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ, în data de    25.05.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 19.05.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

 

5. Post vacant de referent asistent (click aici) la Compartimentul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea;

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea, în data de 25.05.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 19.05.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea.

 

6. Post vacant de referent specialist (click aici) la Compartimentul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea;

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea, în data de 25.05.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 19.05.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

 

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

 • cerere de înscriere (click aici)
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe certificatul de naştere şi dacă este cazul, de pe certificatul de  căsătorie;
 • copie de pe actele de studii;
 • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute (click aici);
 • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • curriculum vitae;
 • copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
 • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

 

Cerințele pentru ocuparea posturilor, tematica și bibliografia de concurs se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/sediul ONRC.


Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.