Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

 

 

 

A N U N Ţ

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita - Biroul Teritorial Odorheiu Secuiesc

  • 1 post de consilier juridic specialist (click aici)  la Colectivul juridic, Buletinul procedurilor de insolvenţă;
  • 1 post de referent specialist (click aici)  la Biroul unic;

Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita, în data de 24.04.2015, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 20.04.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Precizăm că cei care vor fi declarați admiși își vor desfășura activitatea în municipiul Odorheiu Secuiesc în cadrul Biroului Teritorial Odorheiu Secuiesc din subordinea Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

  • cerere de înscriere (click aici)
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie de pe certificatul de naştere şi dacă este cazul, de pe certificatul de  căsătorie;
  • copie de pe actele de studii;
  • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute (click aici);
  • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
  • curriculum vitae;
  • copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
  • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

Cerințele pentru ocuparea posturilor, tematica și bibliografia de concurs se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita.

 

A N U N Ţ

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

I. Posturi vacante la ONRC- sediul central:

  • 1 post de șef serviciu (click aici) la Serviciul editare BPI ;
  • 1 post de specialist IT (click aici)  la Serviciul administrare date, aplicații si  servicii informatic - Direcția tehnologia informației;
  • 1 post de specialist IT (click aici)  la Biroul securitate informatica - Direcția tehnologia informației;
  • 1 post de specialist IT (click aici)  la Biroul baze de date - Direcția tehnologia informației;
  • 1 post de consilier juridic specialist (click aici)  la Serviciul asistență juridică și furnizare BPI – Direcția BPI
  • 1 post de referent asistent (click aici) la Serviciul Arhiva electronică – Direcția managementul calității, organizare, arhivă
  • 1 post de referent asistent (click aici) la Biroul buget, salarii – Direcția economică 

Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 06.04.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015, ora 14:00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

 

II. Posturi vacante la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale:


1. Posturi vacante la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București:

  • 1 post de consilier juridic specialist (click aici)  la Biroul înmatriculări;
  • 1 post de consilier juridic specialist (click aici)  la Biroul mențiuni;
  • 1 post de referent specialist (click aici)  la Biroul juridic;
  • 2 posturi de referent asistent (click aici)  la Biroul editare, listare, eliberare documente de înregistrare;

Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 06.04.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015, ora 14:00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

2. Postul vacant de şef birou la Biroul registrul comerţului (click aici) şi referent asistent (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba în data de 06.04.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba.

3. Postul vacant de şef birou (click aici) la Biroul registrul comerţului şi referent asistent  (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în data de 06.04.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

4. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud:

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud, în data de 06.04.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița - Năsăud.

5. Postul vacant de șef birou (click aici) la Biroul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila:

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila, în data de      06.04.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila.

 6. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Serviciul registrul comerţului din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța:

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, în data de 06.04.2015 ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

 7Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici)  la Compartimentul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, în data de 06.04.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

 8. Postul vacant de şef birou (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Galaţi.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galaţi în data de 06.04.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galaţi.

 9. Postul vacant de referent SSD (click aici) la Biroul registrul comerţului şi postul de referent asistent (click aici) la Compartimentul economic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu:

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în data de 06.04.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

 10. Post vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara;

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în data de 06.04.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

 11. Postul vacant de şef birou (click aici)  la Biroul registrul comerţului din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa în data de 06.04.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015,, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa.

 12. Post vacant de şef birou (click aici) la Biroul juridic BPI din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iaşi;

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iaşi, în data de     06.04.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iaşi.

 13. Post vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul Juridic BPI din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ;

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ, în data de    06.04.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

 

III. Posturi vacante cu pregătire generală la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale:

 1. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galaţi.

Post vacant de muncitor calificat la Serviciul registrul comerţului (click aici)

 2. Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Post vacant de muncitor calificat la Biroul economic (click aici)

3. Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureş.

Post vacant de muncitor necalificat la Biroul registrul comerţului (click aici)

 4. Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Post vacant de muncitor necalificat la Compartimentul economic (click aici)

 

►Concursurile vor consta în probă practică şi vor avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 06.04.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 31.03.2015,, ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.
►Precizăm că cei care vor fi declarați admiși la concursul pentru ocuparea posturilor menționate la punctul III își vor desfășura activitatea la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului respectiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante

  • cerere de înscriere (click aici)
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie de pe certificatul de naştere şi dacă este cazul, de pe certificatul de  căsătorie;
  • copie de pe actele de studii;
  • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute (click aici);
  • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
  • curriculum vitae;
  • copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
  • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

 

Cerințele pentru ocuparea posturilor și bibliografia de concurs se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/sediul ONRC.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.