Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

Concursuri de angajare

  

A N U N Ţ

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

I. Posturi vacante la ONRC-sediul central:

 • 1 post de șef serviciu la Serviciul contabilitate –Direcția economică (click aici)
 • 1 post de inspector specialist la Serviciul contabilitate – Direcția economică (click aici)
 • 1 post de referent specialist la Biroul derulare achiziții publice - Direcția economică (click aici)
 • 1 post de șef serviciu la Serviciul strategie și securitate informatică – Direcția tehnologia informației (click aici)
 • 1 post de consilier juridic specialist la Biroul misiuni de inspecție – Serviciul Corpul de inspecție generală (click aici)
 • 1 post de referent specialist la Serviciul Corpul de inspecție generală (click aici)
 • 1 post de consilier juridic specialist la Direcția contencios (click aici)
 • 2 posturi de consilier juridic specialist la Biroul asistență și strategii anticorupție - Direcția contencios (click aici)
 • 1 post de referent specialist la Direcția contencios (click aici)
 • 2 posturi de auditor de registru la Biroul misiuni de audit - Serviciul audit public (click aici)
 • 1 post de consilier juridic specialist la Serviciul de asistență juridică și furnizare BPI - Direcția Buletinul procedurilor de insolvență (click aici)
 • 1 post de specialist IT la Biroul publicare BPI - Direcția Buletinul procedurilor de insolvență (click aici)
 • 1 post de referent asistent la Biroul publicare BPI - Direcția Buletinul procedurilor de insolvență (click aici)
 • 4 posturi de referent specialist la Biroul comunicare și relații internaționale (click aici)
 • 1 post de referent asistent la Serviciul arhiva electronică - Direcția mamagementul calității, organizare, arhivă (click aici)

Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

II. Posturi vacante la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale:

 1. Post vacant de referent specialist (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba.
Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba. 

2. Post vacant de referent asistent (click aici) la Biroul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.
Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș. 

3. Post vacant de consilier juridic (click aici) specialist la Biroul unic și de referent asistent (click aici) la colectivul economic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Concursurile vor avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor. 

4. Post vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Registrul comerțului și de inspector specialist (click aici) la colectivul economic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila.
Concursurile vor avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila. 

5. Post vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul juridic-BPI din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna.
Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna. 

6. Post vacant de referent specialist (click aici) la Registrul comerțului și de referent asistent (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.
Concursurile vor avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 

7. Post vacant de referent asistent (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.
Concursurile vor avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj. 

8. Post vacant de referent specialist (click aici) la Biroul unic și de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul juridic-BPI din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.
Concursurile vor avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași. 

9. Post vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul teritorial din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș.
Concursurile vor avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș. 

10. Post vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul juridic-BPI și de referent asistent (click aici) la Biroul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți. 

11. Post vacant de referent asistent (click aici) la colectivul economic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.
Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare. 

12. Post vacant de referent asistent (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea.
Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea. 

13. Post vacant de consilier juridic specialist (click aici) și de referent specialist (click aici) la Biroul juridic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
Concursurile vor avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. 

14. Concurs pentru ocuparea postului de referent SSD (click aici) la Biroul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.
Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în data de 30.06.2014, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 24.06.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

 • cerere de înscriere; (click aici)
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe certificatul de naştere şi dacă este cazul, de pe certificatul de  căsătorie;
 • copie de pe actele de studii;
 • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute; (click aici)
 • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • curriculum vitae;
 • copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
 • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

Cerințele pentru ocuparea posturilor, tematica și bibliografia de concurs se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/sediul ONRC.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere (director direcție, șef serviciu, șef birou) și de execuție din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunal. (clik aici)

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.