Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

Concursuri de angajare

 

A N U N Ţ

Din motive organizatorice se anulează concursul care urma să se desfășoare în data de 26.05.2017 pentru ocuparea postului vacant de referent asistent (cu atribuții de casier) din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului - Direcţia economică – Serviciul financiar – Biroul buget, urmând a fi reluat la o dată ulterioară.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de referent asistent (cu atribuții de casier) din cadrul Direcţiei economice – Serviciul financiar – Biroul buget salarii.

 

Concursul va avea loc la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în data de 26.05.2017, ora 11:00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este
23.05.2017, ora 16:00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului – Serviciul Resurse umane.

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

  • cerere de înscriere (click aici);
  • curriculum vitae;
  • copie de pe actele de studii;
  • copie de pe actele de calificare;
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie de pe certificatul de naștere;
  • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
  • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute (click aici);
  • carnetul de muncă (copie) și raport  per salariat din REVISAL (în original) însoțit de adeverințe de vechime din care să reiasă vechimea în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
  • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

 

Cerinţele, tematica şi bibliografia de concurs se află aici și este afişată și la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. 

 

 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție in cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.