Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

Concursuri de angajare

 

Oficiul Național al Registrului Comerțului organizează concurs în data de 22.08.2016, ora 1000 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 16.08.2016 ora 1600

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

 • cerere de înscriere (click aici);
 • curriculum vitae;
 • copie de pe actele de studii;
 • copie de pe actele de calificare;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute (click aici);
 • copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
 • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

 

Cerințele pentru ocuparea posturilor, tematica și bibliografia de concurs se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile: Oficiul Național al Registrului Comerțului, și ORCT Tulcea.

 

LOCUL DEPUNERII DOSARELOR DE INSCRIERE

ȘI DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

POSTUL VACANT SCOS LA CONCURS

BIBLIOGRAFIA

AFIȘARE REZULTATE

ORCT

COMPARTIMENT

FUNCȚIA

La sediul

Oficiului Național al Registrului Comerțului  

Oficiul Național al Registrului Comerțului

1          

Direcția economică - Serviciul contabilitate - Biroul metodologie, analiză contabilă cu desfășurarea activității la Serviciul achiziții publice și proiecte - Biroul derulare achiziții publice

Inspector specialist

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

La sediul

Oficiului Registrului Comerțului   de pe lângă Tribunalul Tulcea

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea

2          

Compartimentul economic

Inspector specialist

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

 

 

 

Ministerul Justiției organizează examen / concurs pentru ocuparea a 10 funcții vacante de conducere din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și din oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

Anunț | Regulament de concurs | Cerere de înscriere | Curriculum vitae | Anunţ privind desfăşurarea probei scrise

Informări, comunicări și alte anunțuri în legătură cu derularea concursului pentru ocuparea posturilor de director general/ director general adjunct la ONRC și director/ director adjunct la ORCT, sunt afișate pe site-ul Ministerului Justiției www.just.ro secțiunea minister/ cariere/ posturi vacante

 
 
 
 
Oficiul Național al Registrului Comerțului organizează concurs în data de 22.07.2016, ora 1430 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 18.07.2016 ora 1600

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

 • cerere de înscriere (click aici);
 • curriculum vitae;
 • copie de pe actele de studii;
 • copie de pe actele de calificare;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute (click aici);
 • copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
 • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

Cerințele pentru ocuparea posturilor, tematica și bibliografia de concurs se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile: Oficiul Național al Registrului Comerțului, ORCT București și ORCT Ilfov .

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

  

LOCUL DEPUNERII DOSARELOR DE INSCRIERE

ȘI DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

POSTUL VACANT SCOS LA CONCURS

BIBLIOGRAFIA

AFIȘARE REZULTATE

ORCT

COMPARTIMENT

FUNCȚIA

La sediul

Oficiului Național al Registrului Comerțului  

din București,

Bulevardul Unirii, nr. 74, 

Oficiul Național al Registrului Comerțului

1          

Biroul misiuni de inspecție

Șef birou

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

2          

Direcția economică - Biroul metodologie, analiză contabilă

Șef birou

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

3          

Direcția contencios - Serviciul metodologie registrul
comerțului 

Consilier juridic specialist

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

4          

Serviciul audit public intern

Consilier juridic specialist

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

5          

Direcția economică - Biroul proiecte

Inspector specialist

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

6          

Direcția economică - Biroul derulare achiziții publice

Referent specialist

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

7          

Biroul comunicare și relații         internaționale

Referent specialist

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

8          

Direcția IT - Biroul securitate informatică

Specialist IT

(click aici)

(probă practică)

(probă scrisa)

(contestație)

9          

Direcția IT - Serviciul strategie și securitate informatică cu desfășurarea activității la Direcția valorificare date registrul comerțului - Biroul furnizare informații

Specialist IT

(click aici)

(probă practică)

(probă scrisa)

(contestație)

10      

Direcția valorificare date registrul comerțului - Biroul furnizare informații

Referent asistent

(click aici)

(probă practică)

(probă scrisa)

11      

Direcția valorificare date registrul comerțului - Biroul furnizare informații

Referent asistent

(click aici)

 (probă scrisa)

(contestație)

La sediul

Oficiului Național al Registrului Comerțului

din București,

Bulevardul Unirii, nr. 74,

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

12      

Biroul înmatriculări

Referent asistent

(click aici)

 (probă scrisa)

(contestație)

13      

Biroul editare, listare, eliberare documente de înregistrare

Referent asistent

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

14      

Biroul editare, listare, eliberare documente de înregistrare

Referent asistent

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

15      

Biroul resurse umane și secretariat - cu desfășurarea activității la Serviciul Biroul unic - ORCT Bucureşti

Referent asistent

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

16      

Biroul financiar, contabilitate, administrativ

Referent asistent

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Ilfov

17      

Biroul juridic - BPI

Referent asistent

(click aici)

(probă scrisa)

(contestație)

 

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.