Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

Concursuri de angajare

 

 

 

A N U N Ţ

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

I. Posturi vacante la ONRC - sediul central:

 • 1 post de șef serviciu (click aici) la Direcția economică – Serviciul achiziții publice și proiecte;
 • 1 post de șef birou (click aici) la Biroul misiuni de inspecție;
 • 1 post referent specialist (click aici) la Direcția economică - Biroul derulare achiziții publice;
 • 1 post de consilier juridic specialist (click aici) la Serviciul audit public intern;
 • 1 post de consilier juridic specialist (click aici) la Direcția contencios - Serviciul metodologie registrul comerțului cu desfășurarea activității la ORCT Ilfov;
 • 1 post de specialist IT (click aici) la Direcția IT – Serviciul strategie și securitate informatică;
 • 1 post de specialist IT (click aici) la Direcția IT - Biroul securitate informatică;
 • 1 post de referent asistent (click aici) la Direcția valorificare date registrul comerțului  - Biroul furnizare informații.

Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 20.05.2016, ora 14,30.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

 

II. Posturi vacante la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale:

1. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București:

 • 1 post de referent specialist  (click aici) la  Biroul administrare rețele;
 • 1 post de referent specialist (click aici) la Biroul valorificare date;
 • 2 posturi de referent asistent (click aici) la Biroul editare, listare, eliberare documente de înregistrare;
 • 1 post de referent asistent (click aici) la Biroul mențiuni;
 • 1 post de referent asistent (click aici) la Biroul valorificare date;
 • 1 post de referent asistent (click aici) la Biroul resurse umane și secretariat - cu desfășurarea activității la Serviciul Biroul unic – ORCT București;
 • 1 post de referent asistent (click aici) la  Biroul administrare rețele.

Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 20.05.2016, ora 14,30.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

2. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov:

 • 1 post de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul juridic - BPI;
 • 1 post de referent specialist (click aici) la Serviciul registrul comerțului.

Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 20.05.2016, ora 14,30.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

3. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul juridic - BPI  și referent asistent (click aici) la Compartimentul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad în data de 20.05.2016, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad.

4. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul juridic - BPI și 1 post vacant de referent asistent (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în data de 20.05.2016, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

5. Postul vacant de referent asistent (click aici) la Compartimentul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița - Năsăud.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița - Năsăud  în data de 20.05.2016, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița - Năsăud.

6. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul juridic - BPI și 1 post vacant de referent asistent (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov în data de 20.05.2016, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

7. Postul vacant de inspector specialist (click aici) la Compartimentul economic și 1 post vacant de referent asistent (click aici) la Serviciul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău în data de 20.05.2016, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

8. Postul vacant de referent asistent  (click aici) la Compartimentul Biroul unic și 1 post vacant de referent asistent (click aici) la Compartimentul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin  în data de 20.05.2016, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

9. Postul vacant de referent asistent (click aici) la Serviciul economic cu desfășurarea activității la Serviciul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj în data de 20.05.2016, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

10. Postul vacant de referent asistent (click aici) la Serviciul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța în data de 20.05.2016, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța .

11. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul unic și 1 post de referent asistent (click aici) la Serviciul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj în data de 20.05.2016, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj .

12. Postul vacant de șef birou (click aici) la Biroul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu în data de 20.05.2016, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

13. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați în data de 20.05.2016, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.

14. ostul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași în data de 20.05.2016, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

15. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș în data de 20.05.2016, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș.

16. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți în data de 20.05.2016, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

17. Postul vacant de referent asistent (click aici) la Biroul unic și 1 post vacant de referent asistent (click aici) la Biroul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș .

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș în data de 20.05.2016, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș.

18. Post vacant de specialist IT pe durată determinată (click aici) la Serviciul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț , în data de 20.05.2016, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț.

19. Postul vacant de referent asistent (click aici) la Compartimentul Biroul unic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt în data de 20.05.2016, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.

20. Postul vacant de vacant de referent asistent (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova în data de 20.05.2016, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

21. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul unic, referent asistent (click aici) la Biroul juridic - BPI și 1 post vacant de referent asistent (click aici) la Biroul economic  din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș în data de 20.05.2016, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.

22. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui în data de 20.05.2016, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

23. Postul vacant de referent asistent (click aici) la Compartimentul Biroul unic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea în data de 20.05.2016, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.05.2016, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

 • cerere de înscriere (click aici);
 • curriculum vitae;
 • copie de pe actele de studii;
 • copie de pe actele de calificare;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute (click aici);
 • copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
 • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

Cerințele pentru ocuparea posturilor, tematica și bibliografia de concurs se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/sediul ONRC.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.