Rezultatul soluționării contestației formulate de doamna Goantă Rodica candidată la concursul din data de 24.11.2015 pentru ocuparea postului de inspector specialist din cadrul ORCT Dolj - Compartimentul Economic

Rezultate obținute de participanții la concursul din data de 24.11.2015 pentru ocuparea postului  vacant de inspector specialist din cadrul Compartimentului juridic - ORCT Dolj

 

A N U N Ţ

 

Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector specialist din cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj – Compartimentul economic

 

Concursul va avea loc la sediul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, în data de 24.11.2015, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 19.11.2015, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

- cerere de înscriere (click aici)
- copie de pe cartea de identitate;
- copie de pe certificatul de naştere şi dacă este cazul, de pe certificatul de  căsătorie;
- copie de pe actele de studii;
- declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute (click aici);
- copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
- curriculum vitae in format european;
- copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
- adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

 

Cerinţele, tematica şi bibliografia de concurs se găsesc în link-ul de mai jos şi sunt afişate la sediul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj 

Cerinţele, tematica şi bibliografia 

 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

Vă informăm că serviciul "Verificare disponibilitate și rezervare denumire online" disponibil pe https://portal.onrc.ro va fi suspendat temporar, până la data de 30 iunie 2019, în intervalul orar 08:00 - 18:00, în vederea asigurării verificării planurilor de afaceri din programul de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii Start-up Nation 2018. În această perioadă puteți utiliza ca alternativă depunerea, prin portalul ONRC, a formularului online privind verificarea disponibilității și rezervarea denumirii (în acest caz este necesară utilizarea unei semnături electronice). Vă mulțumim pentru înțelegere!