Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

29 Ianuarie 2022

portal

Rezultatele finale obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului de specialist IT la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău - Serviciul registrul comerțului

Rezultatul soluționării contestației formulate de doamna Dinu Ofelia Ramona
Rezultatul soluționării contestației formulate de domnul Iacoban Adrian

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de referent asistent din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor - Compartimentul economic
Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de inspector specialist din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași - Biroul economic

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de referent asistent din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului - Direcția economică - Biroul proiecte

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de referent asistent din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare - Biroul unic

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de referent specialist din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea - Biroul registrul comerțului

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de referent specialist din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba - Compartimentul juridic - BPI cu desfăsurarea activității la ORCT Sibiu

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de referent asistent din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova - Serviciul registrul comerțului

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea a 2 posturi vacante de referent specialist din cadrul ONRC, ORCTB

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea a 3 posturi vacante de referent asistent din cadrul ONRC, ORCTB

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea a 6 posturi vacante de consilier juridic specialist, 3 din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și 3 din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de referent asistent din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita - Biroul unic cu desfășurarea activității la Biroul teritorial Odorheiu Secuiesc

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic specialist din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu - Compartimentul juridic - BPI

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea unui post vacant de șef birou din cadrul Biroului unic și a unui post de șef birou din cadrul Biroului juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic specialist din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași - Biroul registrul comerțului

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de șef birou din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj - Biroul juridic - BPI

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de șef birou din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov - Biroul juridic - BPI

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic specialist din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița - Năsăud - Biroul registrul comerțului

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de șef birou din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor - Biroul Unic

Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic specialist din cadrul din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba - Compartimentul juridic - BPI
 

Rezultatele obținute de participanții la proba practică din data de 21.10.2015 pentru ocuparea postului vacant de specialist IT din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău - Serviciul registrul comerțului
Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea unui post vacant de șef serviciu din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului - Direcția managementul calității, organizare, arhivă - Serviciul arhiva electronică
Rezultatele obținute de participanții la concursul din data de 21.10.2015 pentru ocuparea unui post vacant de referent asistent din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului - Direcția managementul calității, organizare, arhivă - Biroul gestionare electronică documente

 

A N U N Ţ

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic specialist din cadrul
Direcţiei economice –
Serviciul achiziţii publice şi proiecte – Biroul proiecte.

 

Concursul va avea loc la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în data de 09.11.2015, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 04.11.2015, ora 16,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului – Serviciul Resurse umane.

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

- cerere de înscriere (click aici)
- copie de pe cartea de identitate;
- copie de pe certificatul de naştere şi dacă este cazul, de pe certificatul de  căsătorie;
- copie de pe actele de studii;
- declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute (click aici);
- copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
- curriculum vitae in format european;
- copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
- adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

Cerinţele, tematica şi bibliografia de concurs se găsesc în link-ul de mai jos şi sunt afişate la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Cerinţele, tematica şi bibliografia

 

 

 

A N U N Ţ


Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

I. Posturi vacante la ONRC- sediul central:

 • 1 post de șef serviciu (click aici)  la Direcția managementul calității, organizare, arhivă – Serviciul arhiva electronică
 • 1 post de consilier juridic specialist (click aici) la Direcția contencios cu desfășurarea activității la ORCT București  
 • 1 post de consilier juridic specialist (click aici)  la Direcția contencios cu desfășurarea activității la ORCT Ilfov
 • 1 post de consilier juridic specialist (click aici) la Direcția economică cu desfășurarea activității la ORCT Ilfov
 • 1 post de specialist IT (click aici) la Direcția IT - Serviciul administrare date, aplicații și servicii informatice
 • 1 post de specialist IT (click aici) la Direcția IT - Biroul securitate informatică
 • 1 post referent specialist (click aici) la Direcția economică – Biroul proiecte
 • 1 post referent specialist (click aici) la Biroul comunicare și relații internaționale
 • 1 post de referent asistent (click aici) la Direcția managementul calității, organizare, arhivă - Biroul gestionare electronică documente
 • 1 post de referent asistent (click aici) la Direcția BPI - Serviciul editare BPI

Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 21.10.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

 

II. Posturi vacante la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale:

1.    Posturi vacante la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București:

  • 1 post de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul înmatriculări;
  • 1 post de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul mențiuni;
  • 1 post de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul juridic;
  • 1 post de referent specialist (click aici) la Biroul valorificare date;
  • 1 post de referent asistent (click aici) la Biroul înregistrare acte insolvență;
  • 1 post de referent asistent (click aici) la Biroul programare cu desfășurarea activității la Biroul editare, listare, eliberare documente

Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 21.10.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

 

2.    Posturi vacante la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba :

  • 1 post de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul juridic - BPI ;

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba în data de 21.10.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba.

 

  • 1 post vacant de referent specialist (click aici) la Compartimentul juridic - BPI – cu desfășurarea activității la ORCT Sibiu;

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu în data de 21.10.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

 

3.    Posturi vacante la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor :

  • 1 post vacant de şef birou (click aici) la Biroul unic
  • 1 post vacant de referent asistent (click aici) la Compartimentul economic

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor în data de 21.10.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

 

4.    Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul registrul comerţului din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud în data de 21.10.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud.

 

5.    Postul vacant de șef birou (click aici) la Biroul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov în data de 21.10.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

 

6.    Postul vacant de specialist IT (click aici) la Serviciu registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău:

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, în data de 21.10.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015 ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

 

7.    Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul registrul comerţului din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași .

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași în data de 21.10.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași.

 

8.    Postul vacant de șef birou (click aici) la Biroul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj în data de 21.10.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

 

9.    Posturi vacante la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj :

  • 1 post de șef birou (click aici) la Biroul unic;
  • 1 post de șef birou (click aici) la Biroul juridic - BPI

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, în data de 21.10.2015, ora 10,00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015 ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

 

10. Postul vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Compartimentul juridic - BPI din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu în data de 21.10.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

 

11. Postul vacant de referent asistent (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita cu desfășurarea activității la Biroul teritorial Odorheiul Secuiesc.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita în data de 21.10.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita .

 

12. Postul vacant de inspector specialist (click aici) la Biroul economic din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași  .

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași în data de 21.10.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași .

 

13. Post vacant de specialist IT (click aici) la Serviciul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ;

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ, în data de 21.10.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

 

14. Postul vacant de referent asistent (click aici) la Serviciul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova  .

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova în data de 21.10.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova .

 

15. Post vacant de referent asistent (click aici) la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare;

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, în data de 21.10.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

 

16. Post vacant de referent specialist (click aici) la Biroul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, în data de 21.10.2015, ora 10,00.
►Termenul limită de depunere a dosarelor este 16.10.2015, ora 16.00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

 

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

 • cerere de înscriere (click aici)
 • curriculum vitae;
 • copie de pe actele de studii;
 • copie de pe actele de calificare;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute (click aici)
 • copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
 • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

 

Cerințele pentru ocuparea posturilor, tematica și bibliografia de concurs se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/sediul ONRC.

 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.