Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

Concursuri de angajare
A N U N Ţ

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

I. Posturi vacante la ONRC- sediul central:

 

1 post de specialist IT la Biroul baze de date – Direcția tehnologia informației (click aici)

1 post de specialist IT la Serviciul strategie şi securitate informatică – Direcția tehnologia informației (click aici)

1 post de consilier juridic specialist la Biroul asistenţă şi strategii anticorupţie – Direcţia contencios (click aici)

1 post de muncitor necalificat la Direcţia Managementul Calităţii, Organizării – Serviciul arhiva materială (click aici)

►Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 20.10.2014 ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 15.10.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

 

II. Posturi vacante la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale:

 

1. Post vacant de muncitor calificat (click aici) la Registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caras Severin.

► Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 20.10.2014 ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 15.10.2014 ora 14,00. . Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

 

2. Post vacant de referent specialist (click aici) la Compartimentul registrul comerţului din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în data de 20.10.2014, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 15.10.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

 

3. Post vacant de referent specialist (click aici) la Compartimentul biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în data de 20.10.2014, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 15.10.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

 

4. Post vacant de referent asistent (click aici) la Compartimentul juridic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, în data de 20.10.2014, ora 10,00.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 15.10.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

 

5. Post vacant de referent asistent (click aici) la Compartimentul juridic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în data de 20.10.2014, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 15.10.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

 

6. Post vacant de referent asistent (click aici) la Compartimentul registrul comerţului din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galaţi.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galaţi, în data de 20.10.2014, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 15.10.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galaţi.

 

7. Post vacant de referent asistent (click aici) la Compartimentul registrul comerţului din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureş.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureş, în data de 20.10.2014, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 15.10.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureş.

 

8. Post vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Serviciul registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ, în data de 20.10.2014, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 15.10.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

 

 

9. Post vacant de referent asistent (click aici) la Compartimentul juridic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiş.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiş, în data de 20.10.2014, ora 10,00.

 

 

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 15.10.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

- cerere de înscriere;          

- copie de pe actul de identitate;

- copie de pe certificatul de naştere şi dacă este cazul, de pe certificatul de  căsătorie;

- copie de pe actele de studii;

- declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute;

- copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

- curriculum vitae;

- copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;

- adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

 

Cerințele pentru ocuparea posturilor, tematica și bibliografia de concurs se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalele unde se regăsesc posturile menţionate respectiv la sediul ONRC.

 

Concursurile cuprind:

    1. Probă practică pentru postul de muncitor calificat şi muncitor necalificat.
    2. Probă scrisă pentru posturile de consilier juridic specialist, referent specialist şi referent asistent.
    3. Probă practică eliminatorie şi probă scrisă pentru postul de specialist IT. 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.