Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

Concursuri de angajare

 

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

I. Posturi vacante la ONRC- sediul central:

- 1 post de specialist IT la Biroul baze de date – Direcția tehnologia informației (click aici)

►Concursul va avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 20.08.2014, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 14.08.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

 

II.Posturi vacante la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale:

1. Post vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Registrul comerțului din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila.

►Concursul va avea loc la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila, în data de 20.08.2014, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 14.08.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila.

2. Post vacant de consilier juridic specialist (click aici) la Biroul juridic, referent specialist (click aici) la Biroul menţiuni şi referent asistent (click aici) la Biroul valorificare date din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

► Concursurile vor avea loc la sediul ONRC din București, Bulevardul Unirii, nr. 74, sector 3, în data de 20.08.2014, ora 10,00.

►Termenul limită de depunere a dosarelor este 14.08.2014 ora 14,00. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ONRC – Serviciul resurse umane.

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

- cerere de înscriere;          

- copie de pe actul de identitate;

- copie de pe certificatul de naştere şi dacă este cazul, de pe certificatul de  căsătorie;

- copie de pe actele de studii;

- declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute;

- copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

- curriculum vitae;

- copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;

- adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

Cerințele pentru ocuparea posturilor, tematica și bibliografia de concurs se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul Brăila respectiv la sediul sediul ONRC.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.