Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

Concursuri de angajare

 

Anunț referior la anularea concursului din data de 03.12.2018 pentru ORCT Sibiu

 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

ORGANIZEAZĂ CONCURS  ÎN DATA DE  03.12.2018, ora 1700

URMĂTOARELE POSTURI VACANTE :

 

 

Afișare rezultate

concurs

contestație

7 posturi (click aici) din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului 

(click aici)

(click aici)

1 posturi (click aici) din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

(click aici)

(click aici)

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 26.11.2018 ora 1600

 

Locul de depunere a cerilor de înscriere și de desfășurare a concursului va fi la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului

 

Afișare rezultate

concurs

contestație

10 posturi (click aici) din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale:

 

(click aici)

(click aici)

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 26.11.2018 ora 1600

 

Locul de depunere a cerilor de înscriere și de desfășurare a concursului va fi la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale unde se regăsește postul nominalizat

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, valabile pentru toate posturile vacante:

  • cerere de înscriere concurs; (clik aici);
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie de pe certificatul de naştere şi dacă este cazul, de pe certificatul de căsătorie
  • copie de pe actele de studii;
  • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și conformitatea cu originalul a documentelor cerute; (clik aici);
  • copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
  • curriculum vitae;
  • carnetul de muncă (copie) și raport per salariat din REVISAL (în original) însoțit de adeverințe de vechime din care să reiasă vechimea în muncă și în specialitatea postului pentru care se candidează;
  • adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru a se încadra în muncă;

 

Precizarea: încadrarea și stabilirea drepturilor salariale pentru candidații care vor fi declarați admiși se va face în funcție de vechimea în specialitate, vechimea în muncă și vechimea în funcție ce vor fi stabilite pe baza documentelor justificative, în conformitate cu prevederile Legii – cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 

Bibliografiile  de concurs pentru ocuparea posturilor vacante se găsesc în link-urile de la fiecare post și sunt afișate la sediile: oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/ sediul Oficiul Național al Registrului Comerțului 

 

ORCT

Domeniu

Nr. de posturi

Postul scos la concurs

Compartimentul

Bibliografia

Afișare rezultate

Contestații

O.N.R.C.

JURIDIC

1

consilier juridic specialist

Direcției Contencios

Biroul asistență și strategii anticorupție

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

2

referent specialist

Direcției managementul calității, organizare, arhivă  Serviciul Organizare

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

ECONOMIC

1

consilier juridic specialist

Direcția economică

Serviciul achiziții publice și proiecte

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

1

inspector specialist

cu atribuții în activitatea de salarizare și financiar - contabilă

Serviciul resurse umane

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

IT

1

șef birou

Direcția IT

Biroul baze de date.

(clik aici)

Proba practică

Proba scrisă

(clik aici)

1

specialist IT

Direcția valorificare date din registrul comerțului  -

Biroul furnizare inf.

(clik aici)

Proba practică

Proba scrisă

(clik aici)

București

JURIDIC

1

șef birou

Serviciul Biroul unic  –

Biroul înmatriculări

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Brașov

ECONOMIC

1

inspector specialist

Compartimentul economic

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Cluj

JURIDIC

1

consilier juridic specialist

Compartimentul teritorial Dej

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Constanța

BPI

1

consilier juridic specialist

Biroul BPI

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Galați

JURIDIC

1

consilier juridic specialist

Biroul juridic

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Gorj

JURIDIC

1

consilier juridic specialist

Biroul unic

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Iași

B.P.I.

1

șef birou

Biroul B.P.I.

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Maramureș

JURIDIC

1

referent asistent

Biroul registrul comerțului

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Sibiu

ECONOMIC

1

inspector specialist

Compartimentul economic

(clik aici)

Anulat

(clik aici)

Suceava

JURIDIC

1

consilier juridic specialist

Biroul unic

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

Vaslui

BPI

1

consilier juridic specialist

Biroul BPI

(clik aici)

Proba scrisă

(clik aici)

  

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție in cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se află aici

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.