Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Iunie 2023

portal

 

Cum puteţi verifica dacă la o anumită adresă este înregistrată o societate?

 Ce se întâmplă cu denumirea PFA-ului dacă vă schimbaţi numele?

 

În cazul în care doriţi să vă achiziţionaţi un imobil, printre alte demersuri pe care trebuie să le întreprindeţi, vă recomandăm să verificaţi dacă în registrul comerţului la adresa respectivă este înregistrat sediul social al vreunei societăţi.

Cum puteţi verifica dacă la adresa respectivă este înregistrat sediul social al unei societăţi?

Având în vedere că înainte de începerea activităţii economice persoanele fizice sau juridice au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul social, aveţi posibilitatea să solicitaţi informaţii despre societăţile înregistrate la o anumită adresă astfel:

  • prin completarea formularului – tip “Cerere – comandă eliberare informaţii”(carepoate fi descărcat de pe pagina de internet a ONRC, www.onrc.ro, secțiunea Informaţii de interes public – Formulare tip - http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-188.pdf),  la care se ataşează dovada privind plata taxei și tarifului aferent stabilit conform  HG nr. 902/2012, modificată prin HG nr. 425/2014;

De menționat că cererea se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în raza căruia se află situat imobilul respectiv sau la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (la nivel naţional), prin poștă, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire sau  on-line, cu semnătură electronică extinsă, prin intermediul portalului de servicii, care poate fi accesat de pe www.onrc.ro, precum şi direct folosind adresa https://portal.onrc.ro.

Important: Având în vedere că registrul comerţului este public, potrivit dispoziţiilor art.4 alin.1 din Legea 26/1990 privind registrul comerţului, orice persoană interesată are acces, contra cost, la datele înscrise în registrul comerţului.  Instituţia noastră are obligaţia, conform art.4 alin.2 din actul normativ menţionat anterior, de a elibera la cerere şi după plata tarifului:

  • copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru;
  • copii certificate actele prezentate;
  • informaţii despre datele înregistrate în registrul comerţului şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat.

Indiferent de modalitatea de furnizare, tarifele percepute pentru eliberarea de copii şi/sau informaţii nu vor depăşi costurile administrative implicate de eliberarea acestora. Furnizarea informaţiilor din registrul comerţului se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenţie: Precizăm că răspunderea privind modalitatea de utilizare a informaţiilor obţinute, conform celor de mai sus, aparţine solicitanţilor.

Legislaţia aplicabilă:

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului,republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, cu modificările ulterioare 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.      ***      Serviciile electronice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului de pe lângă tribunale vor funcționa cu intermitențe în perioada 8-9 iunie 2023, după ora 14:00, ca urmare a unor lucrări de mentenanță. Vă mulțumim pentru înțelegere!