Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

Comunicate de presă 2006

03 August 2006
O publicatie noua, cu tematica aparte - insolventa
19 iunie 2006
Prevederile legii Camerelor de Comert si Industrie din Romania - neconstitutionale, inoportune si nejustificate
04 aprilie 2006
Depunerea situatiilor financiare anuale la registrul comertului
24 martie 2006
ONRC considera NECONSTITUTIONALA trecerea registrului comertului in proprietatea sistemului cameral
24 ianuarie 2006
Despre depunerea situatiilor financiare anuale
06 ianuarie 2006
Despre depunerea situatiilor financiare anuale
 

 

COMUNICAT DE PRESA - 03 August 2006

 

O publicatie noua, cu tematica aparte - insolventa

 

La 1 august 2006, Oficiul National al Registrului Comertului a publicat primul numar al Buletinului Procedurilor de Insolventa, in format electronic, care poate fi vizualizat pe website-ul www.buletinulinsolventei.ro, direct din pagina de start sau prin sectiunea „buletinul procedurilor de insolventa on-line”. 

Acesta este o publicatie care va facilita derularea, cu celeritate, a formalitatilor juridice si administrative aferente procedurii de insolventa, aplicabila debitorilor aflati in stare de insolventa sau de insolventa iminenta. 

Publicatia va deveni un instrument util pentru mediul de afaceri si, in special, pentru investitorii din domeniul financiar-bancar, asigurari, valori mobiliare, cât si in activitatea institutiilor si autoritatilor publice. Orice om de afaceri, dar si mass-media va gasi informatii folositoare in acest Buletin.

In Buletinul Procedurilor de Insolventa se publica citatiile, convocarile, notificarile, comunicarile si alte acte de procedura emise de instantele judecatoresti, administratorii judiciari/lichidatorii judiciari, dupa deschiderea procedurii de insolventa si este functional de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 85/2006, privind procedura insolventei, respectiv 21 iulie 2006. 

In primele 6 luni de la data intrarii in vigoare a actului normativ mentionat, procedura de citare, comunicare, convocare si notificare se va realiza atât prin publicarea documentelor in cauza in Buletinul Procedurilor de Insolventa, cât si conform Codului de procedura civila. 

Publicatia se editeaza si difuzeaza in format electronic de catre Oficiul National al Registrului Comertului. La cerere, se asigura tiparirea si distribuirea acesteia pe suport de hârtie. Comercializarea Buletinului Procedurilor de Insolventa se va derula prin sistemul abonamentelor sau individual, de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lânga tribunale. 

In acelasi timp, Oficiul National al Registrului Comertului va publica, gratuit, pe Internet lista persoanelor supuse procedurii de insolventa, pentru a asigura persoanelor interesate o prima modalitatea de informare, in conditiile in care toate detaliile cazurilor sunt disponibile in paginile Buletinului. 

Prin exceptie, pe perioada de 6 luni mentionata, accesul persoanelor interesate laBuletinul Procedurilor de Insolventa, in format electronic, se va face cu titlu gratuit prin serviciul on-line. De asemenea, actele de procedura emise de administratorii/lichidatorii judiciari, in acest interval, se vor publica in Buletin, tot cu titlu gratuit. 

Buletinul Procedurilor de Insolventa este accesibil pe Internet, pe website-ul www.buletinulinsolventei.ro. sau prin website-ul www.onrc.ro. 

 

COMUNICAT DE PRESA - 19 iunie 2006

 

Prevederile legii Camerelor de Comert si Industrie din Romania
- neconstitutionale, inoportune si nejustificate

 

Oficiul National al Registrului Comertului isi reafirma pozitia fata de proiectul Legii Camerelor de Comert si Industrie din Romania, considerand prevederile referitoare la Registrul Comertului neconstitutionale, inoportune si nejustificate. 

Argumentele juridice, tehnice si factuale care sustin aceasta pozitie sunt urmatoarele : 

 • ONRC este institutie publica organizata in subordinea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, patrimoniul si veniturile acesteia avand natura fondurilor publice. 

In toate tarile europene serviciul public de tinere a registrului comertului este prestat de o institutie publica, aflata in majoritatea cazurilor in subordinea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti sau a unui alt minister. Numai in Italia si Olanda registrul comertului este tinut de Camerele de Comert, dar acestea sunt tot institutii publice. 

Camerele de Comert si Industrie din Romania sunt organizatii private, autonome si independente, avand drept scop promovarea intereselor membrilor. 

 • Din momentul infiintarii ca institutie publica in subordinea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, ca urmare a imbunatatirii organizarii si a utilizarii eficiente a fondurilor publice, ONRC a inregistrat progrese deosebite din punct de vedere functional si al serviciilor prestate. 

 • Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti este integratorul capitolului 5 de negocieri Dreptul societatilor comerciale, majoritatea prevederilor celor 6 directive fiind puse in practica prin Registrul Comertului. Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti isi asuma raspunderea pentru aplicarea conforma a acquis-ului comunitar. 

 • Camerele de Comert si Industrie, sunt organizate ca 42 de entitati private si independente, neavand capacitatea administrativa unitara, financiara si fiscala pentru a respecta si implementa legislatia armonizata. 

 • Proiectul de Lege a Camerelor de Comert si Industrie din Romania prevede desfiintarea unei institutii publice, Oficiul National al Registrului Comertului si insusirea bunurilor si a veniturilor acesteia, de catre o organizatie privata. In sustinerea acestui proiect de lege nu se aduce nici o argumentatie de natura tehnica sau economica. 

 • Efectele adoptarii acestui proiect de lege vor fi:

  • anularea progreselor inregistrate de Oficiul National al Registrului Comertului in cei 4 ani de functionare in subordinea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, dezorganizarea institutiei si regresul semnificativ al prestarii serviciului public de tinere a registrului comertului;
  • inlocuirea unui monopol de stat, normal pentru acest serviciu, cu un monopol privat. Registrul Comertului este un serviciu public de interes pentru toti comerciantii, peste 98% fiind intreprinderi mici si mijlocii, asociatii familiale si persoane fizice. Camerele de Comert si Industrie reprezinta numai interesele membrilor, care insumeaza cca. 2% din totalul comerciantilor. In afara Camerelor de Comert, reprezentarea mediulului de afaceri o fac si patronatele, dar si alte asociatii;
  • incalcarea prevederilor Constitutiei Romaniei si a legislatiei privind atribuirea bunurilor si serviciilor publice (Art. 136 alin.4 din Constitutie si Legea 219/98 privind achizitiile publice). Acest proiect de lege prevede atribuirea directa, a serviciilor si bunurilor publice ale ONRC din patrimoniul statului in administrare privata;
  • incalcarea angajamentelor asumate fata de UE in ceea ce priveste atribuirea directa a bunurilor, serviciilor si lucrarilor. In raportul de tara din noiembrie 2005 se mentioneaza ca motiv de serioasa ingrijorare faptul ca “un numar de cazuri din trecut au aratat folosirea gresita a formelor de parteneriat public-privat si nesocotirea regulilor de achizitie publica. Aceasta trebuie sa inceteze”. Iar serioasa ingrijorare inseamna stegulet rosu. Astfel, desi pentru armonizarea legislatiei Romaniei, pe de o parte se adopta Ordonanta Guvernului privind achizitiile publice, care reglementeaza si regimul concesiunilor, pe cealalta parte prin proiectul Legii Camerelor de Comert si Industrie se atribuie direct bunuri si servicii publice in administrare privata. In aceasta privinta, practica europeana este constanta, pentru atribuirea directa a bunurilor si serviciilor in administrare privata fiind sanctionate Germania si Franta;
  • imposibilitatea garantarii aplicarii aquis-ului comunitar in privinta capitolului 5 de negocieri - Dreptul societatilor comerciale;
  • in stadiul actual in care se afla Romania in privinta aderarii la UE, aprobarea acestui proiect de lege in forma prezenta ar putea starni neincrederea Comisiei Europene ca Romania va indeplini toate conditiile de aderare. 
 

COMUNICAT DE PRESA - 04 aprilie 2006

 

Depunerea situatiilor financiare anuale la registrul comertului

 

(situatia statistica la 31.03.2006) 

Potrivit dispozitiilor imperative ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (art.185), administratorii societatilor comerciale au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe situatiile financiare anuale la oficiul registrului comertului, precum si la Ministerul Finantelor Publice. 

Termenul maxim de depunere a situatiilor financiare, atat la oficiul registrului comertului, cat si la Ministerul Finantelor Publice, este stabilit prin Legea contabilitatii nr. 82/1991 astfel: 

 • 28 februarie - pentru persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate, caz in care in locul situatiilor financiare se depune o declaratie;
 • 30 aprilie - persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, inclusiv microintreprinderile;
 • 30 mai - pentru persoanele juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, stabilite prin ordin al Ministerul Finantelor Publice 

Sanctiunile prevazute pentru nedepunerea situatiilor financiare in termenul legal, de catre reprezentantii societatii comerciale, sunt:

 

 • amenda contraventionala in cuantum de la 2.000 lei (20.000.000 lei vechi) la 30.000 lei (300.000.000 lei vechi), aplicata de Garda Financiara;

 • dizolvarea societatii comerciale, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului sau orice persoana interesata, incepand cu data la care s-au implinit 6 luni de la expirarea termenului maxim de depunere a situatiilor financiare anuale. 

La stabilirea acestor sanctiuni a fost avut in vedere scopul instituirii obligatiei de efectuare a publicitatii situatiilor financiare anuale, respectiv acela de a oferi oricarei persoane interesate posibilitatea de a-si forma o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea societatii comerciale. 

In aceasta directie sunt si prevederile legislatiei europene in materia dreptului societatilor comerciale (Prima Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 68/151/EEC din 9 martie 1968). Astfel, folosirea masurilor sanctionatorii pentru a determina societatile comerciale sa-si indeplineasca obligatia de depunere la oficiul registrului comertului a situatiilor financiare este unul din angajamentele asumate de statul roman in procesul de aderare la Uniunea Europeana. Aceasta obligatie este, de altfel, inscrisa si in Planul de masuri prioritare afisat pe site-ul Ministerului Integrarii Europene. 

In perspectiva indeplinirii acestui obiectiv, Oficiul National al Registrului Comertului va intensifica mediatizarea in randul comerciantilor a acestei obligatii si a consecintelor nerespectarii sale. Este important de stiut ca, incepand cu anul 2007, situatiile financiare anuale se vor depune numai la oficiul registrului comertului. 

De asemenea, Oficiul National al Registrului Comertului a continuat promovarea de actiuni de dizolvare a societatilor comerciale care nu au efectuat demersurile prevazute de lege. De la 1 ianuarie 2006 au fost promovate actiuni pentru dizolvarea unui numar de 21624, din care au fost deja admise 314. 

Cu toate acestea, exista inca un numar mare de societati care nu si-au indeplinit inca obligatia de a depune situatia financiara, respectiv 41.240 de societati care nu au depus situatiile financiare pentru anul 2003, 74.951 de societati care nu au depus situatiile financiare pentru anul 2004 si 116.786 de societati care nu au depus situatiile financiare nici pentru anul 2003, nici pentru 2004. 

Dintr-un numar de 523.293 de societati comerciale, cu obligatia de depunere a situatiilor financiare pentru anul 2004 la registrul comertului, 331.556 de societati comerciale au depus situatiile financiare pe 2004, iar 191.757 de societati comerciale nu le-au depus pentru anul 20004. De retinut ca mai sunt 41.240 de societati comerciale care mai au de depus situatiile financiare doar pe anul 2003. 

Totodata, va informam ca Oficiul National al Registrului Comertului pune la dispozitie, prin Internet, in mod gratuit, urmatoarele informatii: 

 • informatii de indentificare despre firme, starea firmei;

 • informatii din situatiile financiare;
 • liste, cu caracter informativ, cu societatile comerciale care nu au indeplinit obligatiile de inregistrare in registrul comertului (semnal firme, conform art.237 din Legea nr.31/1990) 
 

 

COMUNICAT DE PRESA - 24 martie 2006

 

ONRC considera NECONSTITUTIONALA trecerea registrului comertului in proprietatea sistemului cameral

 

Oficiul National al Registrului Comertului considera ca fiind profund neconstitutionala trecerea registrului comertului in proprietatea privata a Camerelor de Comert, prevazuta in propunerea legislativa privind Legea Camerelor de Comert si Industrie din Romania, motivandu-si pozitia prin urmatoarele argumente:

 

 1. Camerele de comert si industrie sunt infiintate si functioneaza, actualmente, in baza Decretului - Lege nr. 139/1990. Abrogarea acestuia obliga la reorganizarea potrivit OG nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile. Reglementarea prin lege separata este discriminatorie fata de alte organizatii nonguvernamentale si incalca dreptul constitutional al libertatii de asociere. Statutul de utilitate publica trebuie sa se obtina in conditii strict reglementate de acelasi act normativ, astfel incat, in prezent, acesta nu poate fi invocat pentru preluarea serviciului public de tinere a registrului comertului.
 2. Proiectul in cauza, prin care se dispune atribuirea directa, fara licitatie, a serviciului public de interes general privind registrul comertului si implicit a bunurilor afectate acestuia, in valoare de 10 milioane de euro, contravine dispozitiilor din Constitutia Romaniei. Atribuirea directa inseamna nerespectarea principiilor egalitatii de tratament, transparentei, proportionalitatii si recunoasterii mutuale prevazute de art. 1 din Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor (lege organica). Decizia nr. 136/2001 a Curtii Constitutionale a declarat neconstitutionala teza 1 a alin 1. din art. 40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, deoarece permitea atribuirea directa in anumite cazuri bine determinate.
 3. Proiectul Legii Camerelor de Comert si Industrie din Romania este un proiect de lege ordinara, care dispune cu privire la masurile de reorganizare a camerelor de comert si industrie, astfel incat in conformitate cu dispozitiile constitutionale nu poate sa contina prevederi cu referire la Oficiul National al Registrului Comertului, in prezent organizat prin lege organica.
 4. Proiectul de Lege contravine, de asemenea, si prevederilor Tratatului instituind Comunitatea Europeana, Directivei Consiliului nr. 92/50/EEC si Comunicarii interpretative a Comisiei Europene privind concesiunile, in lumina Dreptului comunitar, publicata in Jurnalul Oficial C 121 din 29.04.2000. Încalcarea regulilor comunitare ar consta in atribuirea directa a unui monopol de stat unor entitati private, constituite intr-un sistem lipsit de unitate, fara o motivatie tehnica si economica, cu consecinta regresului semnificativ al serviciului public din toate punctele de vedere, respectiv al prestarii serviciului, administrativ, metodologic, tehnic.
 5. Camerele de comert si industrie sunt organizate ca 42 de entitati private si independente, neavand astfel capacitatea administrativa unitara, financiara si fiscala pentru a respecta si implementa legislatia armonizata. Spre deosebire de camerele de comert, in luna mai 2005, la vizita de monitorizare realizata de catre Departamentul Piata Interna din cadrul Comisiei Europene, precum si, in 16-17 iunie 2005, in cadrul evaluarii efectuate de Sub-comitetul 2 - Piata interna, Oficiul National al Registrului Comertului a fost considerat capabil de a indeplini toate conditiile, atat in ceea ce priveste legislatia adoptata, cat si cu privire la capacitatea administrativa de a o implementa.

Biroul de Informare si Relatii Publice
Oficiul National al Registrului Comertului

 

 

COMUNICAT DE PRESA - 24 ianuarie 2006

 

Despre depunerea situatiilor financiare anuale

 

Oficiul National al Registrului Comertului informeaza comerciantii ca la data de 15 decembrie 2005 s-a implinit termenul de publicare a situatiilor financiare pe anul 2004, prin depunerea acestora la oficiul registrului comertului, de catre societatile comerciale pe actiuni, societatile comerciale in comandita pe actiuni, societatile comerciale cu raspundere limitata si grupurile de interes economic. 

Aceasta obligativitate este in acord cu dispozitiile art. 34-35 din Legea nr.82/1991 – Legea Contabilitatii, republicata si art. 1 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 917/2005 privind publicarea situatiilor financiare anuale, raportat la dispozitiile art.185 si art.237 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.192 alin.(1) lit.b) din Legea nr.161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Tribunalul in a carui raza teritoriala isi au sediul social societatile comerciale in cauza poate dispune dizolvarea judiciara a acestora pentru neindeplinirea obligatiei de depunere a situatiilor financiare anuale la oficiul registrului comertului, in termenele legale, la cererea oricarei persoane interesate, potrivit dispozitiilor art.237 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Oficiul National al Registrului Comertului va publica si actualiza periodic, pe pagina de Internet (http//www.onrc.ro), situatii statistice la nivel national, privind societatile comerciale si grupurile de interes economic care nu au depus situatiile financiare anuale la oficiul registrului comertului. 

BIROUL INFORMARE SI RELATII PUBLICE
Pentru relatii suplimentare - Alexandru Cohut : 0720.770.356 / 316.08.12

 

Statistica societăţilor comerciale care trebuie să-şi depună la registrul comerţului situaţia financiară pe anul 2004, la data de 23.01.2006 

Statistica societăţilor cu răspundere limitată care trebuie să-şi depună la registrul comerţului situaţia financiară pe anul 2004, la data de 23.01.2006 

Statistica societăţilor pe acţiuni care trebuie să-şi depună la registrul comerţului situaţia financiară pe anul 2004, la data de 23.01.2006 

Statistica societăţi lor în comandită pe acţiuni care trebuie să-şi depună la registrul comerţului situaţia financiară pe anul 2004, la data de 23.01.2006 

Statistica grupurilor de interes economic care trebuie sâ-şi depună la registrul comerţului situaţia financiară pe anul 2004, la data de 23.01.2006

 

 

COMUNICAT DE PRESA - 06 ianuarie 2006

 

Despre depunerea situatiilor financiare anuale

 

Oficiul National al Registrului Comertului informeaza comerciantii ca la data de 15 decembrie 2005 s-a implinit termenul de publicare a situatiilor financiare pe anul 2004, prin depunerea acestora la oficiul registrului comertului, de catre societatile comerciale pe actiuni, societatile comerciale in comandita pe actiuni, societatile comerciale cu raspundere limitata si grupurile de interes economic. 

Aceasta obligativitate este in acord cu dispozitiile art. 34-35 din Legea nr.82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata si art. 1 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 917/2005 privind publicarea situatiilor financiare anuale, raportat la dispozitiile art.185 si art.237 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.192 alin.(1) lit.b) din Legea nr.161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Tribunalul in a carui raza teritoriala isi au sediul social societatile comerciale in cauza poate dispune dizolvarea judiciara a acestora pentru neindeplinirea obligatiei de depunere a situatiilor financiare anuale la oficiul registrului comertului, in termenele legale, la cererea oricarei persoane interesate, potrivit dispozitiilor art.237 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Oficiul National al Registrului Comertului va publica si actualiza periodic, pe pagina de Internet (http//www.onrc.ro), situatii statistice la nivel national, privind societatile comerciale si grupurile de interes economic care nu au depus situatiile financiare anuale la oficiul registrului comertului. 

BIROUL INFORMARE SI RELATII PUBLICE 

 
Comunicate de presă
 
 
  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015 
  2014 
  2013
  2012
  2011 
  2010
  2009
  2008 
  2007
  2006
  2005
  2004
 
 
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.