Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

Comunicate de presă 2010

COMUNICAT DE PRESĂ - 17.12.2010
Situaţia statistică a suspendărilor de activitate, dizolvărilor şi radierilor voluntare, înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice, a firmelor intrate sub incidenţa Legii 85/2009 şi a comercianţilor activi din punct de vedere juridic la 30 noiembrie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ - 18.11.2010
Situaţia statistică a suspendărilor de activitate, dizolvărilor şi radierilor voluntare, înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice, a firmelor intrate sub incidenţa Legii 85/2009 şi a comercianţilor activi din punct de vedere juridic la 31 octombrie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ - 18.10.2010
Situatia statistica a suspendarilor de activitate, dizolvarilor si radierilor voluntare, inmatricularilor de persoane fizice si juridice, a firmelor intrate sub incidenta Legii 85/2009 si a comerciantilor activi din punct de vedere juridic la 30 septembrie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ - 06.10.2010
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/29.09.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale

COMUNICAT DE PRESĂ - 21.09.2010
Ministerul Justiţiei a redus numărul de tarife pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

COMUNICAT DE PRESĂ - 16.09.2010
Situatia statistica a suspendarilor de activitate, dizolvarilor si radierilor voluntare, inmatricularilor de persoane fizice si juridice, a firmelor intrate sub incidenta Legii 85/2009 si a comerciantilor activi din punct de vedere juridic la 31 august 2010

COMUNICAT DE PRESĂ - 09.08.2010
Situatia statistica a suspendarilor de activitate, dizolvarilor si radierilor voluntare, inmatricularilor de persoane fizice si juridice, a firmelor intrate sub incidenta Legii 85/2009 si a comerciantilor activi din punct de vedere juridic la 31 iulie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ - 04.08.2010
Protocol încheiat între Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și Universitatea din București

COMUNICAT DE PRESĂ - 14.07.2010
Situatia statistica a suspendarilor de activitate, dizolvarilor si radierilor voluntare, inmatricularilor de persoane fizice si juridice, a firmelor intrate sub incidenta Legii 85/2009 si a comerciantilor activi din punct de vedere juridic la 30 iunie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ - 13.07.2010
Proiectul de lege privind registratorii comerciali și activitatea de înregistrare în registrul comerțului

COMUNICAT DE PRESĂ - 21.06.2010
Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 mai 2010
Situatia statistica a firmelor intrate sub incidenta Legii nr. 85/2006 in primele patru luni ale acestui an (actualizat)

COMUNICAT DE PRESĂ - 07.06.2010
Depunere situatii financiare

COMUNICAT DE PRESĂ - 19.05.2010
Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 30 aprilie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ - 14.04.2010
Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 martie 2010
Situatia statistica a firmelor intrate sub incidenta Legii nr. 85/2006 in primele trei luni ale acestui an

COMUNICAT DE PRESĂ - 15.03.2010
Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 28 februarie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ - 18.02.2010
Reduceri de tarife pentru operaţiunile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

COMUNICAT DE PRESĂ - 15.02.2010
Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 ianuarie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ - 01.02.2010
Tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

COMUNICAT DE PRESĂ - 29.01.2010
Situaţia dosarelor existente la ORCT-TB

COMUNICAT DE PRESĂ - 25.01.2010
REFERITOR LA VIZITA DE LUCRU EFECTUATA IN SPANIA

COMUNICAT DE PRESĂ - 15.01.2010
REFERITOR LA SITUAŢIA DOSARELOR EXISTENTE LA ORCT-TB

COMUNICAT DE PRESĂ - 12.01.2010
PRIVIND PROCESUL DE ÎNREGISTRARE LA OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 decembrie 2010

Urmare solicitărilor adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) din partea reprezentanţilor mass-media, referitoare la situaţia statistică a cererilor de suspendare temporară a activităţii, dizolvările voluntare şi radierile voluntare ale societăţilor comerciale în anul 2010 comparativ cu anul 2009 precum şi situaţia firmelor intrate sub incidenţa Legii nr. 85/2006, vă comunicăm următoarele:

Comparativ cu anul 2009 când s-au înregistrat un număr de 134.441 de suspendări de activitate la nivelul întregii ţări, în anul 2010 s-au înregistrat un număr de 66.428 de suspendări de activitate, reprezentând o scădere de 50,6%

Comparativ cu anul 2009 când s-au înregistrat un număr de 30.105 dizolvări voluntare la nivelul întregii ţări, în anul 2010 s-au înregistrat un număr de 8.191 dizolvări voluntare, reprezentând o scădere de 78,9 %

Comparativ cu anul 2009 când s-au înregistrat un număr de 43.713 radieri voluntare, la nivelul întregii ţări, în anul 2010 s-au înregistrat un număr de 171.146* radieri voluntare,reprezentând o creştere de 292 %

*) au fost cuprinse inclusiv un număr total de 127.294 radieri pentru neexercitarea dreptului de opţiune în una din formele prevăzute de OUG 44/2008 (sancţionată cu radierea din registrul comerţului)

Situaţia statistică detaliată pe judeţe şi domenii de activitate a suspendărilor de activitate, a dizolvărilor voluntare, a radierilor voluntare şi a firmelor intrate sub incidenţa Legii 85/2009, situaţia statistică privind numărul total de comercianţi activi din punct de vedere juridic la 31 decembrie 2010, situaţia statistică  a înmatriculărilor efectuate în perioada sus menţionată, pe judeţe/forme de organizare şi domenii de activitate, se găseşte în documentele anexate acestei informări

 

Depunerea situațiilor financiare anuale

Prin prezentul, vă reamintim că potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, societățile comerciale trebuie să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.
În vederea realizării publicității legale, Ministerul Finanțelor Publice va transmite, electronic, la Oficiul Național al Registrului Comerțului copii de pe următoarele acte: situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, raportul și, după caz, raportul consolidat al consiliului de administrație, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum și indicatorii economico-financiari necesari efectuării publicității legale.
Dispozițiile art. 185 coroborate cu cele ale art. 201 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum au fost modificate și completate prin O.U.G. nr. 90/2010, se aplică începând cu data de 01.01.2011 și au în vedere îndeplinirea obligației de depunere a situațiilor financiare anuale.

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 30 noiembrie 2010

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media si anul acesta, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele unsprezece luni ale acestui an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut precum si situatia firmelor intrate sub incidenta Legii nr. 85/2006, va comunicam urmatoarele:

Comparativ cu anul 2009 când, în primele unsprezece luni, s-au înregistrat un număr de128.193 de suspendări de activitate la nivelul întregii ţări, anul acesta, s-au înregistrat un număr de 64.018 de suspendări de activitate, reprezentând o scădere de 50,1 %

Comparativ cu anul 2009, în primele unsprezece luni, când s-au înregistrat un număr de22.152 dizolvări voluntare la nivelul întregii ţări, anul acesta, s-au înregistrat un număr de7.255 dizolvări voluntare, reprezentând o scădere de 67,3 %.

Comparativ cu anul 2009, în primele unsprezece luni, când s-au înregistrat un număr de39.309 radieri voluntare, la nivelul întregii ţări, anul acesta, s-au înregistrat un număr de166.626* radieri voluntare, reprezentând o creştere de 324%.

*) au fost cuprinse inclusiv un număr total de 127.293 radieri pentru neexercitarea dreptului de opţiune în una din formele prevăzute de OUG 44/2008 (sancţionată cu radierea din registrul comerţului)

Situaţia statistică detaliată pe judeţe şi domenii de activitate a suspendărilor de activitate, a dizolvărilor voluntare, a radierilor voluntare şi a firmelor intrate sub incidenţa Legii 85/2009, situaţia statistică privind numărul total de comercianţi activi din punct de vedere juridic la 30 noiembrie 2010, situaţia statistică  a înmatriculărilor efectuate în perioada sus menţionată, pe judeţe/forme de organizare şi domenii de activitate, se găseşte în documentele anexate acestei informări.

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 octombrie 2010

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media si anul acesta, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele zece luni ale acestui an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut precum si situatia firmelor intrate sub incidenta Legii nr. 85/2006, va comunicam urmatoarele:

Comparativ cu anul 2009 când, în primele zece luni, s-au înregistrat un număr de 121.217 de suspendări de activitate la nivelul întregii ţări, anul acesta, s-au înregistrat un număr de 61.946 de suspendări de activitate, reprezentând o scădere de 48,9 %

Comparativ cu anul 2009, în primele zece luni, când s-au înregistrat un număr de 20.706dizolvări voluntare la nivelul întregii ţări, anul acesta, s-au înregistrat un număr de 6.907 dizolvări voluntare, reprezentând o scădere de 66,64 %.

Comparativ cu anul 2009, în primele zece luni, când s-au înregistrat un număr de 35.721 radieri voluntare, la nivelul întregii ţări, anul acesta, s-au înregistrat un număr de162.914* radieri voluntare, reprezentând o creştere de 356 %.

*) au fost cuprinse inclusiv un număr total de 127.292 radieri pentru neexercitarea dreptului de opţiune în una din formele prevăzute de OUG 44/2008 (sancţionată cu radierea din registrul comerţului)

Situaţia statistică detaliată pe judeţe şi domenii de activitate a suspendărilor de activitate, a dizolvărilor voluntare, a radierilor voluntare şi a firmelor intrate sub incidenţa Legii 85/2009, situaţia statistică privind numărul total de comercianţi activi din punct de vedere juridic la 31 octombrie 2010, situaţia statistică  a înmatriculărilor efectuate în perioada sus menţionată, pe judeţe/forme de organizare şi domenii de activitate, se găseşte în documentele anexate acestei informări.

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 30 septembrie 2010

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media si anul acesta, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele noua luni ale acestui an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut precum si situatia firmelor intrate sub incidenta Legii nr. 85/2006, va comunicam urmatoarele:

Comparativ cu anul 2009 cand, in primele noua luni, s-au inregistrat un numar de 113.084de suspendari de activitatela nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de59.020 de suspendari de activitate, reprezentand o scadere de 47,81 %.

Comparativ cu anul 2009, in primele noua luni, cand s-a inregistrat un numar de 19.102dizolvari voluntare la nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de 6.556dizolvari voluntare, reprezentand o scadere de 65,68 %.

Comparativ cu anul 2009, in primele noua luni, cand s-a inregistrat un numar de31.040radieri voluntare, la nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de159.530* radieri voluntare, reprezentand o crestere de 414 %.

*) au fost cuprinse inclusiv un numar total de 127.291 radieri pentru neexercitarea dreptului de optiune in una din formele prevazute de OUG 44/2008 (sanctionata cu radierea din registrul comertului)

Situatia statistica detaliata pe judete si domenii de activitate a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare, a radierilor voluntare si a firmelor intrate sub incidenta Legii 85/2009, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 30 septembrie 2010, situatia statistica  a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata, pe judete/forme de organizare si domenii de activitate, se gaseste in documentele anexate acestei informari.

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/29.09.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale

Prin prezentul, facem cunoscut că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674/04.10.2010, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/29.09.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Dispozițiile O.U.G. nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, vizează:


I. modificarea textului art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
În lumina noii reglementări, societățile comerciale trebuie să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.
În vederea realizării publicității legale, Ministerul Finanțelor Publice va transmite, electronic, la Oficiul Național al Registrului Comerțului copii de pe următoarele acte: situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, raportul și, după caz, raportul consolidat al consiliului de administrație, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum și indicatorii economico-financiari necesari efectuării publicității legale.
Textul art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost modificat și completat prin O.U.G. nr. 90/20.09.2010, se aplică începând cu data de 01.01.2011.


II. modificarea textelor de lege care reglementează reorganizarea societăților comerciale prin fuziune, internă și transfrontalieră, sau divizare         
Principala modificare cu impact în activitatea de ținere a registrului comerțului are în vedereeliminarea caracterului suspensiv al opozițiilor formulate împotriva proiectului de fuziune/divizare.


Astfel, potrivit alineatului (3) al art. 243 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 90/2010, formularea unei opoziţii în temeiul alin. (1) al aceluiași articol nu are ca efect suspendarea executării fuziunii sau divizării şi nu împiedică realizarea fuziunii sau divizării.
Dispozițiile art. I pct. 2-6 din O.U.G. nr. 90/2010 se aplică doar operațiunilor de fuziune și divizare pentru care proiectul de fuziune, respectiv proiectul de divizare va fi publicat după data intrării în vigoare a ordonanței de urgență mai sus amintite (04.10.2010).

 

Ministerul Justiţiei a redus numărul de tarife pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

În Monitorul Oficial al României Partea I, nr.647/17.09.2010, a fost publicat Ordinul ministrului justiţiei nr. 2176/C/03.09.2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Prin acest act normativ s-a redus numărul de tarife percepute de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru serviciile de asistenţă prin eliminarea tarifului pentru:

  • tehnoredactarea cererii de înregistrare; redactarea declaraţiei pe proprie răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor, sucursalelor şi a cenzorilor, precum că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege; proiectarea şi executarea siglei şi a emblemei pentru firme; obţinerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca aport în natură la capitalul social; asigurarea obţinerii după caz, pentru bunurile imobile a dovezii intabulării/certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun; obţinerea autentificării actului constitutiv sau actului modificator.

Prin adoptarea actului normativ, Oficiul Național al Registrului Comerțului s-a înscris în politica Guvernului României de reducere a numărului de taxe și tarife,  începând cu cele ale căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efective în vederea sprijinirii mediului de afaceri.

Toate celelalte tarife încasate pentru prestarea serviciilor de asistență au rămas nemodificate.
 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 august 2010

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media si anul acesta, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele opt luni ale acestui an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut precum si situatia firmelor intrate sub incidenta Legii nr. 85/2006, va comunicam urmatoarele:

Comparativ cu anul 2009 cand, in primele opt luni, s-au inregistrat un numar de 105.779 de suspendari de activitatela nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de54.222 de suspendari de activitate, reprezentand o scadere de 48,74 %.

Comparativ cu anul 2009, in primele opt luni, cand s-a inregistrat un numar de 15.160dizolvari voluntare la nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de 5750dizolvari voluntare, reprezentand o scadere de 62,07 %.

Comparativ cu anul 2009, in primele opt luni, cand s-a inregistrat un numar de 26.925radieri voluntare, la nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de 149.627* radieri voluntare, reprezentand o crestere de 456 %.

*) au fost cuprinse inclusiv un numar total de 122.409 radieri pentru neexercitarea dreptului de optiune in una din formele prevazute de OUG 44/2008 (sanctionata cu radierea din registrul comertului)

Situatia statistica detaliata pe judete si domenii de activitate a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare, a radierilor voluntare si a firmelor intrate sub incidenta Legii 85/2009, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 31 august 2010, situatia statistica  a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata, pe judete/forme de organizare si domenii de activitate, se gaseste in documentele anexate acestei informari.

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 iulie 2010

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media si anul acesta, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele sapte luni ale acestui an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut precum si situatia firmelor intrate sub incidenta Legii nr. 85/2006, va comunicam urmatoarele:

Comparativ cu anul 2009 cand, in primele sapte luni, s-au inregistrat un numar de 95.480 de suspendari de activitatela nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de48.853 de suspendari de activitate, reprezentand o scadere de 48,83 %.

Comparativ cu anul 2009, in primele sapte luni, cand s-a inregistrat un numar de 14.659dizolvari voluntare la nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de 4.414dizolvari voluntare, reprezentand o scadere de 69,89 %.

Comparativ cu anul 2009, in primele sapte luni, cand s-a inregistrat un numar de22.778radieri voluntare, la nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de139.147* radieri voluntare, reprezentand o crestere de 511 %.

*) au fost cuprinse inclusiv un numar total de 116.426 radieri pentru neexercitarea dreptului de optiune in una din formele prevazute de OUG 44/2008 (sanctionata cu radierea din registrul comertului)

Situatia statistica detaliata pe judete si domenii de activitate a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare, a radierilor voluntare si a firmelor intrate sub incidenta Legii 85/2009, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 31 iulie 2010, situatia statistica  a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata, pe judete/forme de organizare si domenii de activitate, se gaseste in documentele anexate acestei informari.

 

Protocol încheiat între Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și Universitatea din București

Între Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și Universitatea din București s-a încheiat  Protocolul ce are ca obiect asigurarea accesului echipelor de cercetare ale Centrului de Referință și Informare pentru Practica Profesională și Antreprenoriat (CRIPpA), la informațiile privind datele de identificare ale firmelor, precum și punerea la dispoziție de către ONRC, la cererea expresă a coordonatorilor echipelor de cercetare din cadrul Centrului de Referință și Informare pentru Practica Profesională și Antreprenoriat de statistici privind persoanele juridice înregistrate în registrul comerțului, în vederea elaborării de studii academice și științifice.

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 30 iunie 2010

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media si anul acesta, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele sase luni ale acestui an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut precum si situatia firmelor intrate sub incidenta Legii nr. 85/2006, va comunicam urmatoarele:

Comparativ cu anul 2009 cand, in primele sase luni, s-au inregistrat un numar de 80.646 de suspendari de activitatela nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de42.417 de suspendari de activitate, reprezentand o scadere de 47,4 %.

Comparativ cu anul 2009, in primele sase luni, cand s-a inregistrat un numar de 11.064dizolvari voluntare la nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de 5.041dizolvari voluntare, reprezentand o scadere de 54,44 %.

Comparativ cu anul 2009, in primele sase luni, cand s-a inregistrat un numar de18.228radieri voluntare, la nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de118.340* radieri voluntare, reprezentand o crestere de 549 %.

*) au fost cuprinse inclusiv un numar total de 98.735 radieri pentru neexercitarea dreptului de optiune in una din formele prevazute de OUG 44/2008 (sanctionata cu radierea din registrul comertului)

Situatia statistica detaliata pe judete si domenii de activitate a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare, a radierilor voluntare si a firmelor intrate sub incidenta Legii 85/2009, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 30 iunie 2010, situatia statistica  a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata, pe judete/forme de organizare si domenii de activitate, se gaseste in documentele anexate acestei informari.

Oficiul National al Registrului Comertului

presa@onrc.ro

 

Proiectul de lege privind registratorii comerciali și activitatea de înregistrare în registrul comerțului

Ministerul Justiției a elaborat proiectul de lege privind registratorii comerciali și activitatea de înregistrare în registrul comerțului.

Proiectul de act normativ mai sus aminitit are, în primul rând, menirea de a asigura o codificare a dispoziţiilor privitoare la operaţiunile de înregistrare în registrul comerţului, actualmente dispersate în foarte multe acte normative de nivel primar sau secundar, unele dintre ele contradictorii sau cu conţinut normativ similar ori chiar identic. 

De asemenea, o modificare majoră o reprezintă înlocuirea controlului de legalitate al actelor și faptelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului exercitat, până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 84/2010, de către judecătorul delegat la oficiile registrului comerţului.
Înlocuirea controlului judiciar al legalităţii operaţiunilor de înmatriculare/înscriere de menţiuni în registrul comerţului constituie una dintre măsurile ce se impun pentru o decongestionare a instanţelor judecătoreşti, suprasolicitate în contextul social-economic actual, dar şi o fluidizare procedurilor aferente desfăşurării unei activităţi comerciale.
Proiectul de lege stabileşte procedura de control prealabil înregistrării în registrul comerţului, efectuat de registratorii comerciali, condiţiile în care încheierea registratorului poate fi contestată în instanţă şi procedura în faţa organului judiciar. 

Propunerile si observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise in scris pe adresa Ministerului Justiţiei, Str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail crosianu@just.ro, respectiv pe adresa Oficiului Național al Registrului Comerțului, Bld. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3, București, pe fax la nr. 021 313.73.34 sau la adresa de e-mail bogdan.burdescu@onrc.ro.

Oficiul National al Registrului Comertului

presa@onrc.ro

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 mai 2010

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media si anul acesta, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele patru luni ale acestui an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut precum si situatia firmelor intrate sub incidenta Legii nr. 85/2006, va comunicam urmatoarele:

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 63771 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 34245, reprezentand o scadere de 46,30 %

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 8625 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 4042, reprezentand o scadere de 53,14 %

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 15221 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 83527, reprezentand o crestere de 82 %

Situatia statistica detaliata pe judete a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare si a radierilor voluntare, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 31 mai 2010, situatia statistica a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata, se gasesc in documentele anexate acestei informari.

Oficiul National al Registrului Comertului

presa@onrc.ro

 

Depunere situatii financiare pana la data de 07.06.2010

Începând cu anul 2010, în conformitate cu legislaţia în vigoare, situaţiile financiare anuale şi documentele anexe se depun numai la registrul comerţului, iar indicatorii economico-financiari aferenţi acestora se transmit  pe cale electronică la Ministerul Finanţelor Publice.

Astfel, până în data de 07.06.2010, la nivel naţional, din totalul de 789.548 de firme care aveau obligaţia de a efectua publicitatea legală a situaţiilor financiare pe anul 2009 prin depunere la registrul comerţului, 585.369 de societăţi au solicitat înregistrarea, reprezentând un procent de 74,14%. Un număr de 204.179, şi anume 25,86% din totalul societăţilor comerciale care aveau această obligaţie nu au depus aceste documente.

Situaţia statistică privind depunerea documentelor financiare anuale pentru anul 2009 la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale poate fi consultată pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro).

Oficiul National al Registrului Comertului

presa@onrc.ro

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 30 aprilie 2010

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media si anul acesta, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele patru luni ale acestui an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut precum si situatia firmelor intrate sub incidenta Legii nr. 85/2006, va comunicam urmatoarele:

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 24385 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 26715, reprezentand o crestere de 9,56 %

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 3616 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 2793, reprezentand o scadere de -22,76 %

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 12090 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 13072, reprezentand o crestere de 8 %

Situatia statistica detaliata pe judete a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare si a radierilor voluntare, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 30 aprilie 2010, situatia statistica a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata, se gasesc in documentele anexate acestei informari.

Oficiul National al Registrului Comertului

presa@onrc.ro

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 martie 2010

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media si anul acesta, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele trei luni ale acestui an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut precum si situatia firmelor intrate sub incidenta Legii nr. 85/2006, va comunicam urmatoarele:

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 4354 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 19868, reprezentand o crestere de 356,32 %

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 1258 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 2655, reprezentand o crestere de 111,05 %

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 9186 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 9954, reprezentand o crestere de 8 %

Situatia statistica detaliata pe judete a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare si a radierilor voluntare, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 31 martie 2010, situatia statistica a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata precum si situatia firmelor intrate sub incidenta Legii nr. 85/2006, se gaseste in documentele anexate acestei informari.

Oficiul National al Registrului Comertului

presa@onrc.ro

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 28 februarie 2010

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media si anul acesta, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele doua luni ale acestui an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, va comunicam urmatoarele:

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 2710 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 12886, reprezentand o crestere de 375,50 %

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 751 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 1597, reprezentand o crestere de 112,65 %

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 5666 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 6297, reprezentand o crestere de 11 %

Situatia statistica detaliata pe judete a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare si a radierilor voluntare, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 28 februarie 2010, precum si situatia statistica a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata, se gaseste in documentele anexate acestei informari.

 

Reduceri de tarife pentru operaţiunile 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

În şedinţa din data de 17.02.2010, Guvernul a aprobat o hotărâre de Guvern privind taxele şi tarifele pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Pentru facilitarea accesului unui număr mai mare de comercianţi la informaţiile furnizate de ONRC, a fost eliminat tariful pentru eliberarea off-line de informaţii privind unele date de identificare a unei firme: denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, număr de ordine în registrul comerţului, sediu social.

Totodată, prin acest act normativ au fost reduse tarifele de eliberare off-line de informaţii pe serii de firme grupate pe criterii, în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii: între 101-500 firme - reducerea va fi de 20% (în loc de 10% cât era până acum), între 501-1.000 firme - reducerea va fi de 30% (în loc de 20% cât era până acum), între 1.001-10.000 firme - reducerea va fi de 40% (în loc de 30% cât era până acum).

 

Situatia statistica a suspendarilor, dizolvarilor si radierilor voluntare la 31 ianuarie 2010

Urmare solicitarilor adresate Oficiului National al Registrului Comerului (ONRC) din partea reprezentantilor mass-media si anul acesta, referitoare la situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale pentru  prima luna a acestui an comparativ cu aceeasi perioada a anului 2009, va comunicam urmatoarele:

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 1358 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 6000, reprezentand o crestere de 341,83 %

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 351 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 829, reprezentand o crestere de 136,18 %

Comparativ cu anul 2009 cand s-a inregistrat un numar de 2975 la nivelul intregii tari, anul acesta s-au inregistrat 3177, reprezentand o crestere de 7 %

Situatia statistica detaliata pe judete a suspendarilor de activitate, a dizolvarilor voluntare si a radierilor voluntare, situatia statistica privind numarul total de comercianti activi din punct de vedere juridic la 31 ianuarie 2010, precum si situatia statistica a inmatricularilor efectuate in perioada sus mentionata, se gaseste in documentele anexate acestei informari.

 

Comunicat de presă referitor la tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Pentru punerea în practică a măsurilor cuprinse în Memorandumul Guvernului cu tema „Reducerea numărului de taxe şi tarife, începând cu cele ale căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efective”, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) informează că în data de 28 ianuarie 2010 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64, Ordinul ministrului justiţiei  nr. 231/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Actul normativ sus menţionat modifică tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, în sensul micșorării acestora comparativ cu cele stabilite anterior  prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.560/C/2009.
           

Astfel, toate tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se diminuează cu 10% comparativ cu tarifele aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1560/C/2009.
 

Comunicat de presă referitor la situaţia dosarelor existente la ORCT-TB

La Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (ORC –TB) din cele 11565 de cereri rămase nesoluţionate la data de 14 ianuarie 2010, au mai rămas de finalizat 3329 cereri, care au fost analizate şi au primit rezoluţie de amânare, conform OUG 116/2009.

Dacă în termen de 15 zile, (cât repezintă primul termen de amânare acordat), nu se completează cererile sau nu se clarifică obiecţiunile din dosar, se va acorda un al doilea termen de amânare de 15 zile, astfel încât, la sfârşitul lunii februarie, cel mai târziu, să fie finalizate toate dosarele rămase nesoluţionate de judecătorul delegat şi intrate în competenţa de soluţionare a directorului ORCT.

În ceea ce priveşte cel de al doilea flux, adică soluţionarea dosarelor curente, activitatea se desfasoară cu respectarea termenelor de eliberare prevăzute de legislaţia în vigoare.

La nivel naţional, activitatea se desfăşoara în flux normal fară să fie ridicate probleme deosebite.

Din dorinţa de a imbunătaţi modalitatea de aplicare a noilor măsuri privind înregistrarea în registrul comerţului, ONRC va iniţia consultări cu reprezentanţii Uniuii Naţionale a Barourilor, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă, Uniunii Naţionale a Mediatorilor, Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri.

 

COMUNICAT DE PRESĂ
REFERITOR LA VIZITA DE LUCRU EFECTUATA IN SPANIA

In perioada 20 - 22 ianuarie 2010, ministrul Justitiei, d-nul Catalin Marian Predoiu, a efectuat o vizita de lucru in Spania.

In cadrul acestei vizite au avut loc si intalniri de lucru, la nivel de experti, avand ca subiect sistemul de inregistrare in registrul comertului, discutii la care a luat parte si directorul general al Oficiului  National al Registrului Comertului (ONRC), Adriana Luminita Iacob.

Tema acestor intalniri a reprezantat-o, in principal, sistemul spaniol de inregistrare in registrul comertului.

Aceasta vizita de lucru este prima dintr-un sir de actiuni ce se doreste a fi planificate in vederea adoptarii in cateva luni a unui model de inregistrare mai flexibil si mai rapid decat in prezent, prin organizarea institutiei registratorului comercial.

In acest sens, s-a convenit realizarea unei colaborari stranse cu reprezentantii Registrului Comertului din Spania, in vederea adaptarii modelului spaniol de inregistrare, eficient si suplu, la particularitatile sistemului juridic romanesc.
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
REFERITOR LA SITUAŢIA DOSARELOR EXISTENTE LA ORCT-TB

În data de 14 ianuarie 2010 a intrat în vigoare OUG 116/2009 privind activitatea de înregistrare a cererilor la Registrul Comerţului, potrivit careia soluţionarea cererilor de înregistrare, trece din competenţa judecatorului delegat în cea a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate de către directorul general al ONRC.

În acest context, conducerea ONRC a dispus o serie de măsuri interne în vederea implementării noii proceduri, care au vizat în primul rând rezolvarea cât mai rapidă a dosarelor restante la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (ORC –TB). 

În data de 14 ianuarie 2010, la ORC-TB au fost soluţionate 3300 de cereri, din totalul de 11565 de cereri rămase nesoluţionate la data intrării în vigoare a OUG 116/2009 şi au fost pregătite în vederea eliberării un numar de 6000 de documente corespunzătoare cererilor soluţionate în perioada 04 – 13 ianuarie 2010.

La nivel naţional, activitatea se va desfăşura în mod normal, asigurându-se activitatea de verificare şi înregistrare a cererilor, cât şi activitatea de soluţionare a acestora de către directorul/directorul adjunct al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi, în funcţie de volumul activităţii, de către persoana/persoanele desemnate prin decizia directorului general.

Conducerea ONRC preconizează că în Capitală situaţia va reveni la normal în cel mult doua luni. 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
PRIVIND PROCESUL DE ÎNREGISTRARE LA OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) a pregătit procesul de preluare a solutionarii cererilor de inregistrare din competenta judecatorului delegat in cea a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate de către directorul general al ONRC, potrivit OUG 116/2009 privind activitatea de înregistrare a cererilor la Registrul Comerţului, care intră în vigoare la 14 ianuarie 2010.

Noul cadru legal, adoptat de Guvern la sfârşitul lunii decembrie 2009, vizează, în primul rând, respectarea drepturilor comercianţilor şi a celerităţii operaţiunilor aferente înregistrării şi operării unei afaceri.

Conducerea ONRC a dispus o serie de măsuri interne în vederea implementării noii proceduri, care vizează în primul rând rezolvarea cât mai rapidă a dosarelor restante la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti (ORC –TB). 
Astfel, în Bucureşti, începând din data de 14.01.2010, activitatea se va desfăşura pe două fluxuri operaţionale:

  • pentru dosarele nesoluţionate înainte de această dată va fi prelungit programul de lucru pentru compartimentele care efectuează operaţiuni de verificare, operare date şi editare documente şi va fi suplimentat personalul pentru activităţile de verificare, operare şi eliberare documente;
  • pentru dosarele înregistrate după data de 14.01.2010 se va asigura activitatea de verificare, înregistrare şi soluţionare a cererilor cu respectarea termenelor de eliberare prevăzute de legislaţia în vigoare. 
    Conducerea ONRC preconizează că dosarele restante în Capitală vor fi soluţionate în maximum doua luni.

La nivel naţional, activitatea se va desfăşura în mod normal, asigurându-se activitatea de verificare şi înregistrare a cererilor, cât şi activitatea de soluţionare a acestora de către directorul/directorul adjunct ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi, în funcţie de volumul activităţii, de către persoana/persoanele desemnate prin decizia directorului general.

În perioada următoare, conducerea ONRC va efectua deplasări în teritoriu pentru verificarea modalităţii şi gradului de implementare a prevederilor ordonanţei, cu respectarea setului de măsuri interne adoptate.

Ghidul de informare privind documentele necesare pentru înregistrarea şi autorizarea comercianţilor persoane juridice şi înregistrarea modificărilor actelor constitutive ale acestora va fi modificat şi va putea să fie consultat pe site-ul www.onrc.ro la secţiunea  „FORMALITĂŢI”.

Textul OUG 116/2009 poate fi consultat aici.

 

 
Comunicate de presă
 
 
  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015 
  2014 
  2013
  2012
  2011 
  2010
  2009
  2008 
  2007
  2006
  2005
  2004
 
 
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.